Den generella hyreshöjningen blir 2,25% fr o m 1 februari 2020. Max hyreshöjning blir 200:-/mån. Bilplatser och motorvärmare höjs med 5:-/mån, carportar höjs med 10:-/mån och garage höjs med 15:-/mån.

Förhandlingsbara lokaler höjs med 2,5% per månad.

Translate »