Du som hyresgäst är välkommen att besvara vår Nöjdkundenkät (NKI)

Fr.o.m idag 26/8 och fram till 10/9 pågår Morastrand ABs enkätundersökning för våra hyresgäster så att vi kan göra de förbättringsåtgärder som är mest efterfrågade. Det är därför viktigt att du som hyresgäst medverkar för att göra din röst hörd. Enkäten som har skickats ut till drygt hälften av hyresgästerna tar cirka 10 minuter att svara på.

Länk till undersökningen hittar du här Nöjdkundenkät >>

Resultatet av undersökningen kommer att presenteras på Morastrands hemsida under hösten.

Translate »