Nu är Nöjd kundenkäten avslutad. Vi har fått in 505 svar vilket är knappt 50 % av alla som fått enkäten.

Följande fem hyresgäster har vunnit presentkort, 1 000 kr på Mora köpstad och har kontaktats.

  • Lena Lönnemyr
  • Eva Rombo
  • Cholticha Pruekwatcharakun
  • Sven-Erik Johansson
  • Inga Broman

Nu återstår arbetet med att samla ihop synpunkter och vi kommer att återkomma på hemsidan när sammanställningen är klar.

Translate »