Den generella hyreshöjningen blir 1,55% fr o m 1 februari 2021. Max hyreshöjning blir 200:-/mån. Bilplatser och motorvärmare höjs 5:-/mån, carportar och garage höjs 10:-/mån.

Förhandlingsbara lokaler höjs 2,5%.

Translate »