Våra hyresgäster är nöjda med Morastrand som hyresvärd. På en skala från 1-10 är medelvärdet 8,4 och även om det är ett gott betyg vill vi jobba vidare för att förbättra resultatet till kommande år. Vi hade ambition att presentera resultatet tillsammans med olika förbättringsåtgärder men vi har inte kunnat samla personalen pga coronarestriktionerna så här kommer enbart resultaten.

Morastrand erbjuder trygga boendemiljöer

Nöjdkundundersökningen visar att de allra flesta känner sig trygga i våra boendemiljöer. Tryggast är våra äldre.

Felanmälan och åtgärder får mycket höga betyg

VI är mycket stolta över de fina omdömena som felanmälan och underhållsarbete får. Lekytorna får medelbetyg (6,1), utomhusskötseln sommartid får höga betyg (8,3) men något lägre vintertid (7,3). Övriga detaljer kommer vi att analysera och presentera när vi har kunnat träffas fullt ut för att komma fram med lämpliga förbättringar.

Translate »