Ni som är hyresgäst hos Morastrand är inte berörda av den nedsläckning av det analoga tv-nätet som just nu pågår. Ni har ett har ett utökat grundutbud via Sappa och kan dessutom beställa TV-kanaler via stadsnätet. Både Sappa och stadsnätet har åtgärdat detta tidigare så ni behöver inte vidta några åtgärder.

Translate »