Från 22 november-21 så kommer Christian Liljedal att lämna över sin roll som Områdesansvarig i Utmeland och Centrum. Amadeus Björkman kommer att ta över den tjänsten. Christian Liljedal kommer att fortsätta sin anställning inom Morastrand AB.

Translate »