Den generella hyreshöjningen blir 1,8% fr o m 1 februari 2022. Max hyreshöjning blir 350:-/mån. Bilplatser och motorvärmare höjs 10:-/mån, carportar och garage höjs 10:-/mån.

Förhandlingsbara lokaler höjs 2,5%.

Translate »