På aviseringen för februari månads hyra så har inte debitering/reducering för elförbrukningen och/eller varmvattenförbrukningen för december-21 kommit med på hyresavin.
Vi kommer att till nästa månads avisering (mars) lägga in både december-21 och januari-22 debitering/reducering för el- och/eller varmvattenförbrukning.

Vi ber om ursäkt för vårt misstag.

Translate »