Rysslands krig i Ukraina har tvingat miljontals människor på flykt och engagemanget för att hjälpa till är stort. Efter att ha inventerat tillgången på bostäder har Mora kommun kunnat lokalisera ett par hundra platser i olika former. Just nu är det oklart om alla kommer att behövas, och kommunen ser i nuläget inget behov av ytterligare boendeplatser. Läs artikel på https://morakommun.se/arkiv/nyhetsarkiv/nyheter/2022-04-04-behovet-av-flyktingboenden-litet-for-tillfallet.html

Translate »