Områdesinformation Hindriksheden

Vad ingår i boendet?

 • Förråd finns till varje lägenhet
 • TV, Kabel-TV finns med ett grundutbud till varje lägenhet.
 • Det är hyresgästens ansvar att den egna gräsmattan klipps och att buskar klipps när så erfordras.
 • Trädgårdsförråd med utrustning för att bl.a klippa sin egen gräsmatta
 • Brandvarnare tillhör lägenheten och skall sitta kvar vid flytt. Det är hyresgästens ansvar att byta batteri en gång per år.

Vatten och el

 • Värme/Vatten ingår i hyran, värmesystemet är vattenburet
 • El till lägenheten betalas av hyresgästen. Kostnaden för elförbrukningen redovisas direkt på hyresavin. Debitering sker varje månad. Elleverantör kan inte väljas.

Tvättstuga

Tvättstugor finns mitt i området, till varje lägenhet finns en personlig bokningscylinder, tvättiderna är uppdelade i 6 olika tvättpass inkl. ett s.k nattpass.

Parkering

 • Bilplats måste hyras av alla som har bil. Platser finns att hyra med eller utan elström.
 • Motorvärmarplats samt carportar finns att hyra.
 • Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden. Tag ur sladden ur uttaget och lås luckan när motorvärmaren inte används.
 • Parkeringsövervakning förekommer, parkering skall ske på anvisade platser.
 • Vägbom finns vid infarten till resp. gård för att förhindra okynnesåkning på innergårdarna. Bilen får endast köras fram till lägenheten vid in- och urlastning. Din lägenhetsnyckel passar till vägbommen.

Avfallshantering

 • Avfallshantering sker för brännbara hushållssopor i sopcontainers vid varje parkeringen samt efter tillfartsvägarna.
 • Komposterbart avfall läggs i Moloks som finns på parkeringen.
 • Fler kompostpåsar finns för boende på Aspvägen i tvättstugorna och för boende på Furuvägen i trädgårdsförråden samt vid containern för brännbart, Furuvägen 17.
 • Återvinningsstation för glas, plast, papper, metall, tidningar, kartonger, finns efter Bergkarlåsvägen vid infarten mot Skogsstyrelsen/Tallvägen samt efter Skålmyrsvägen före infarten till Biltema.
 • Höst och vår hämtar vi dina grovsopor (möbler, sängar, stora kartonger, elektronik, deponi, cyklar etc.) även farligt avfall hämtas. Information kommer i din postlåda i god tid före hämtningen kommer att ske.

Kvarterslokal

På Aspvägen finns en kvarterslokal som boende i Morastrands lägenheter får hyra kostnadsfritt. Den som hyr lokalen ska ha fyllt 18 år och själv vara med i lokalen vid lånetillfället.

Kontaktperson för uthyrningen är:

Monika Bengtsson, tel: 0250-510022

Translate »