Uthyrning i andra hand

Du kan i speciella fall ha rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand, exempelvis om du under en period ska arbeta eller studera på annan ort,  eller om du vill pröva att sammanbo med någon.

Dock måste du lämna ett intyg för dina skäl och söka tillstånd hos hyresvärden. Det är viktigt att komma ihåg att du fortfarande är ansvarig för skador i lägenheten, störningar (förorsakade av andrahandshyresgästen) och för att hyran kommer in i tid, även om du inte själv bor i lägenheten.

En person som hyr i andra hand har aldrig rätt att överta ditt kontrakt efter dig, utan lägenheten ska sägas upp enligt gällande regler.

Vid andrahandsuthyrning ska ett speciellt andrahandskontrakt upprättas mellan dig och den som hyr i andra hand. Tryckta kontrakt för andrahandsuthyrning av bostäder finns att köpa i bok- och pappershandeln.

Translate »