Avdelningar

Morastrand AB är ett av Mora kommun helägt bolag. Ändamålet med bolagets verksamhet är att tillhandahålla bostäder och lokaler.

Marknad / It

Områdesansvariga för område Centrum, Noret samt Utmeland har sina respektive kontor på huvudkontoret i Öna.
Uthyrningen av lägenheter, lokaler samt parkeringsplatser administreras i Bobutiken som är belägen i huvudkontoret på Brudtallsvägen 3 i Öna.

Fastighet

Fastighetsförvaltningen är uppdelad i fyra geografiska områden Centrum, Noret, Utmeland samt Saxnäs. De som är områdesansvariga för område Centrum, Noret samt Utmeland har sina respektive kontor på huvudkontoret i Öna. Uthyrningen av lägenheter, lokaler samt parkeringsplatser administreras från huvudkontoret på Brudtallsvägen 3 i Öna.

Driftteknik

Bolagets tekniska kompetens finns inom Driftteknik. Här finns kommunens basresurser för underhåll, reparationer samt drift.

Translate »