Områdesinformation Bonäs

OmrådesansvarigimgRainer

Om du har frågor som berör ditt boende, kontakta vår områdesansvarige, Rainer Andersson, tel 0250-299 62. Besöksadress Morastrands kontor, Brudtallsv. 3, 792 32  Mora.

Maila Rainer

Vad ingår i ditt boende?

  • Tvättmaskin finns i resp. lägenhet.
  • Förråd finns till varje lägenhet vid resp. entré.
  • Brandvarnare tillhör lägenheten och skall sitta kvar vid flytt. Det är hyresgästens ansvar att byta batteri en gång per år.
  • TV finns med ett grundutbud.

Vatten och el

Värme/vatten ingår i hyran. Värmesystemet är elvärme. El till respektive lägenhet ingår i hyran, säkringar finns i elcentral i resp. lägenhet förutom huvudsäkringar som finns i ett elskåp som inte hyresgästen kommer åt.

Parkering

  • Parkering skall ske på anvisade platser
  • Motorvärmarplats finns att hyra. Motorvärmaruttagen är försedda med timers. Tag ur sladden ur uttaget och lås luckan när motorvärmaren inte används.

Avfallshantering

  • Avfallshantering sker för brännbara hushållssopor samt komposterbart avfall vid sophus på gården.
  • Återvinning för glas, plast, papper, metall, tidningar finns vid sophuset på gården.

Läs mer hur du sorterar Ditt avfall >>>

Translate »