Hånåkni

Hånåkni

Hånåkni är ett populärt bostadsområde med nära till centrum och den fina naturen med orörd skogsmark. I området finns en matvarubutik och en förskola. Fina gång- och cykelvägar leder de 2 km till Mora centrum.

Bostadsform

Husen har grupperats i ett flertal byar. Några av husen är 4-familjshus och några är marklägenheter. Lägenheterna finns i storlekarna 2, 3 och 4 rum. Alla lägenheter har egen entré och egen tomt vilken sköts av hyresgästen själv med både gräsklippning och snöskottning.  Gemensam tvättstuga finns. Lekpark finns. Endast i nödvändig lossning och lastning kör man fram till sitt hus.

Kommunikation

Kollektivtrafik med ringlinjebuss passerar området regelbundet.

Förskolor och skolor

I direkt anslutning till området finns en förskola. Låg-, mellan- och högstadieskola finns i Morkarlby som lätt nås via gång- och cykelväg med ett avstånd på mindre än en km. Gymnasieskola finns på Broåkern med ett avstånd på ca 2,5 km.

Parkeringsplatser

Parkeringar finns vid infarterna till gårdarna. Alla som har bil måste hyra en bilplats. Bilplatser finns med och utan motorvärmare samt carportsplatser med motorvärmare.

Bostadsområdet byggdes under åren i början av 80-talet och omfattar 140 lägenheter.

Lägenhetsfördelning:

 • 2 Rum + kök, 76 lägenheter
 • 3 Rum + kök, 30 lägenheter
 • 4 Rum + kök, 4 lägenheter

Hånåkni

Vad ingår i ditt boende?

 • Fristående kallförråd finns i anslutning till varje lägenhet. Förrådet är lämpat för förvaring av cyklar, bildäck, trädgårdsmöbler etc. Tänk på att inte förvara textilier i utrymmet.
 • Brandvarnare tillhör lägenheten och skall sitta kvar vid flytt. Det är hyresgästens ansvar att byta batteri en gång per år.
 • TV, kabel-tv finns med ett grundutbud till varje lägenhet.
 • Trädgårdsförråd med utrustning för att bl.a klippa sin egen gräsmatta.

Värme

 • Ingår i hyran

Vatten

 • I hyran ingår 385 liter varmvatten per m2 och år. Vid högre respektive lägre förbrukning än vad som ingår i hyran debiteras/krediteras hyresgästen.
 • Om man som hyresgäst förbrukar mer varmvatten än vad som ingår i hyran debiteras du med  40:-/m3  och om förbrukningen blir mindre än normalårsförbrukningen görs ett avdrag med 40:-/m3 på hyran. Debitering sker varje månad.

Följ din vattenförbrukning

Hyresgästen kan följa sin egen vattenförbrukning genom att gå in på Mina Sidor.

El

El till respektive lägenhet betalar varje hyresgäst själv, säkringar finns i elcentral i resp. lägenhet förutom huvudsäkringar som finns i ett elskåp som inte hyresgästen kommer åt.

Tvättstuga

Tvättstuga finns mitt i området vid stora lekplatsen, till varje lägenhet finns en personlig bokningstagg, tvättiderna är uppdelade i 6 olika tvättpass inkl.ett nattpass. Utförligare instruktioner finns vid bokningstavlan i resp. tvättstuga. Kom ihåg att städa ordentligt efter er.

Parkering

 • Bilplats måste hyras av alla som har bil, finns med och utan motorvärmare.
 • Bilplats med motorvärmare samt carportar finns att hyra i området. Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden. Tag ur sladden ur uttaget och lås luckan när motorvärmaren inte används.
 • Handikappbilplatser finns att använda, handikapptillstånd krävs.
 • Besöksparkering finns för besökande och får inte användas av hyresgäster som bor på området.
 • Parkeringsövervakning förekommer, parkering skall ske på anvisade platser
 • Vägbom finns vid infarten till resp. gård för att förhindra okynnesåkning på innergårdarna. Bilen får endast köras fram till lägenheten vid in- och urlastning. Din lägenhetsnyckel passar till grinden.

Avfallshantering

 • Avfallshantering sker för brännbara hushållssopor i containrar och för kompost i moloks vid parkeringarna. Till lägenheten hör en brun komposthållare.

Återvinningsstationför glas, plast, papper, metall, tidningar, kartonger och well finns vid korsningen Mäxvägen och Svedjärnsvägen.

 • Höst och vår hämtar vi dina grovsopor (möbler, sängar, stora kartonger, elektronik, deponi, cyklar etc.) även farligt avfall hämtas. Information kommer i din postlåda i god tid före hämtningen kommer att ske.

Kvarterslokal

I gemensamhetsbyggnaden vid tvättstugan finns en kvarterslokal som boende i Morastrands lägenheter får hyra kostnadsfritt. Den som hyr lokalen ska ha fyllt 18 år och själv vara med i lokalen vid lånetillfället.

Kontaktperson för bokning av kvarterslokalen är:
Hyresgästföreningen har i dagsläget ingen administratör så lokalen är stängd tills ny administratör har utsetts. 

 

Planskisser

2 Rum och kök Hånåkni

1-plans hus 53 kvm

2rok_53

4 familjshus -Bottenplan

68 kvm

2rok_68botten

3 Rum och kök

77 kvm

3rok_77 3rok_91over

4 rum och kök

84 kvm

4rok_84

Translate »