Besittningsskydd

Du har rätt till besittningsskydd i lägenheten. Besittningsskyddet innebär att du som förstahandshyresgäst har rätt till en förlängning av hyreskontraktet, om inte hyresvärden har starka skäl att säga upp dig. Vad som betraktas som starka skäl regleras bland annat i hyreslagen. Besittningsskyddet börjar gälla i och med att du flyttar in i lägenheten.

Du har däremot inget besittningsskydd om du har ett tidsbegränsat kontrakt eller hyr din lägenhet i andra hand.

Translate »