Rödmyren

Odon- och Hallonstigen

Lingon-, Nypon, och Rönnbärsstigen

Rödmyren

Rödmyren är ett barnvänligt bostadsområde i Noret där husen har grupperats i byar med en gemensam småbarnslekplats inom varje by. Friytorna mellan och omkring byarna är naturliga grönområden för lek och fritid.

Läge

Rödmyren beläget ca 1 km från Norets Köpcentrum som lätt nås via gång- och cykelvägar. Österut ligger orörd skogsmark lämplig som strövområden samt elljusspår för både promenader, löpning samt skidåkning. Bostadsområdet ligger i nära anslutning till daghem.

Rödmyren ligger i Noret vid utfarten mot Orsa efter RV 45 4 km från Moras centrala delar.

Noretskolan med låg-, mellan-, och högstadieskola är belägen av 1.5 km från området. Mora lasarett med Vårdcentral, Folktandvård, Apotek ligger ca 1 km från området.

Kommunikation

Kollektivtrafik med ringlinjebuss passerar området regelbundet.

Bostadsform

Husen rymmer enbart en lägenhet och har var sin tomt. Boendeformen är därför i stort densamma som i egnahem och varje hyresgäst sköter sin tomt med gräsklippning och snöskottning. Husen varierar i storlek från 50 till 107 m2 bostadsyta. De mindre är i ett plan medan de större är i två. I varje by förekommer flera av de olika hustyperna.

Varje hus består av en våtdel och en bodel. Våtdelen innehåller entré-, hygien- och tvättutrymmen, i bodelen finns kök och bostadsrum. Varje hus har minst två utgångar för nära kontakt med trädgården.

I området finns nyrenoverade gemensamma tvättstugor.

Parkeringsplatser

Alla som har bil måste hyra en bilplats. Bilplatser finns med och utan motorvärmare. Carportsplatser finns att hyra på Odon- och Hallonstigen.

Endast i undantagsfall, vid nödvändig lastning och lossning kör man fram till sitt hus.

 Lägenhetsfördelning Odon- och Hallonstigen:

Bostadsområdet byggdes året 1976 och omfattar 136 lägenheter enl nedanstående fördelning.

 • 1-plan, 1,5 Rum + kök, 49,6 kvm, 11 lägenheter
 • 1-plan, 1,5 Rum + kök, 60,9 kvm, 7 lägenheter
 • 1-plan, 2 Rum + kök, 66,7 kvm, 24 lägenheter
 • 1-plan, 2 Rum + kök, 70,4 kvm, 20 lägenheter
 • 1-plan, 3 Rum + kök, 82,1 kvm, 8 lägenheter
 • 2-plan, 3,5 Rum + kök, 95,3 kvm, 50 lägenheter
 • 2-plan, 4 Rum + kök, 106,8 kvm, 16 lägenheter

Lägenhetsfördelning Lingon-, Nypon- och Rönnbärsstigen;

Bostadsområdet byggdes året 1978 och omfattar 104 lägenheter enl nedanstående fördelning.

 • 1 Rum + kök, 14 lägenheter
 • 2 Rum + kök, 4 lägenheter
 • 3 Rum + kök, 56 lägenheter
 • 4 Rum + kök, 30 lägenheter

Rödmyren

Vad ingår i ditt boende?

 • Fristående kallförråd finns i anslutning till varje lägenhet. Förrådet är lämpat för förvaring av cyklar, bildäck, trädgårdsmöbler etc. Tänk på att inte förvara textilier i utrymmet.
 • Brandvarnare tillhör lägenheten och skall sitta kvar vid flytt. Det är hyresgästens ansvar att byta batteri en gång per år.
 • TV, kabel-TV finns med ett grundutbud till varje lägenhet.

Ansvar

 • Det är hyresgästens ansvar att den egna gräsmattan klipps och att buskar klipps när så erfordras.
 • Trädgårdsförråd finns på varje parkering där det finns redskap bl a redskap att sköta den egna gården. Trädgårdsförråd med utrustning för att bl.a klippa sin egen gräsmatta
 • Biltvätt, bilreparationer är inte tillåtet på innergårdar och andra ytor. Det vatten som rinner ner i dagvattennätet och störa kommunens reningsverk. Vi uppmanar alla bilister att sköta bilvården på bensinstationer.
 • Byggnadsarbeten på byggnad eller tomt får ej utföras utan hyresvärdens skriftliga medgivande.

Värme

 • Ingår i hyran

Vatten

 • I hyran ingår 385 liter varmvatten per kvm och år. Vid högre respektive lägre förbrukning än vad som ingår i hyran debiteras/krediteras hyresgästen.
 • Om man som hyresgäst förbrukar mer varmvatten än vad som ingår i hyran debiteras du med  40:-/m3  och om förbrukningen blir mindre än normalårsförbrukningen görs ett avdrag med 40:-/m3 på hyran. Debitering sker varje månad.

Följ din vattenförbrukning

Hyresgästen kan följa sin egen vattenförbrukning genom att gå in på Mina Sidor.

El

El till respektive lägenhet betalar varje hyresgäst själv, säkringar finns i elcentral i resp. lägenhet förutom huvudsäkringar som finns i ett elskåp som inte hyresgästen kommer åt.

Tvättstugor

Tvättstugor finns mitt i området på Hallonstigen samt på Nyponstigen. Till varje lägenhet finns en personlig bokningstagg, den används när du ska boka tid i tvättstugan. Utförligare instruktioner finns vid bokningstavlan i resp. tvättstuga. Kom ihåg att städa ordentligt efter er.

Grovtvättstuga finns på Hallonstigen och kan användas av alla hyresgäster på hela Rödmyren.

Parkering

Parkeringsövervakning förekommer, parkering skall ske på anvisade platser.
Vägbom finns vid infarten till resp. gård för att förhindra okynnesåkning på innergårdarna. Bilen får endast köras fram till lägenheten vid in- och urlastning. Din lägenhetsnyckel passar till vägbommen.

Odon- och Hallonstigen

 • Bilplats måste hyras av alla som har bil, finns med eller utan motorvärmare.
 • Motorvärmarplatser samt carportar finns att hyra.
 • Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden.
 • Tag ur sladden och lås luckan när motorvärmaren inte används.
 • Handikappbilplatser finns att använda. Handikapptillstånd krävs.
 • Besöksparkering finns som är tidsbegränsade, får inte användas av hyresgäster.

Lingon-, Nypon och Rönnbärsstigen

 • Bilplats måste hyras av alla som har bil, finns med eller utan motorvärmare.
 • Motorvärmarplatser finns att hyra.
 • Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden.
 • Tag ur sladden och lås luckan när motorvärmaren inte används.
 • Handikappbilplatser finns att använda. Handikapptillstånd krävs.
 • Besöksparkering finns som är tidsbegränsade, får inte användas av hyresgäster.

Avfallshantering

 • Avfallshantering sker för brännbara hushållssopor i sopcontainers vid parkeringarna .
 • Komposterbart avfall läggs i Moloks bredvid containerns för brännbara hushållssopor.
 • Återvinningsstation för glas, plast, papper, metall, tidningar och kartonger finns efter Bergkarlåsvägen vid infarten till Tallvägen samt utefter Skålmyrsvägen strax före infarten till Biltema.
 • Höst och vår hämtar vi dina grovsopor (möbler, sängar, stora kartonger, elektronik, deponi, cyklar etc.) även farligt avfall hämtas. Information kommer i din postlåda i god tid före hämtningen kommer att ske.

Kvarterslokal

På Odonstigen, i samma byggnad som tvättstugan, finns en kvarterslokal som boende i Morastrands lägenheter får hyra kostnadsfritt. Den som hyr lokalen ska ha fyllt 18 år och själv vara med i lokalen vid lånetillfället.

Kontaktperson för bokning av kvarterslokalen är:

Maud Larsson: 073-039 11 63 

Odon/Hallonstigen

 

 

Translate »