Hantering av dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen GDPR – Hantering av dina personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde GDPR, (General Data Protection Regulation) i kraft som lag i Sverige. GDPR ersätter PUL (Personuppgiftslagen).

Syfte
Dataskyddsförordningen skyddar dina grundläggande rättigheter och friheter, särskilt din rätt till skydd av personuppgifter. De nya bestämmelserna har större fokus på ett ökat integritetsskydd än PUL. Det innebär bland annat att det måste uppges tydligt vad som är syftet med användandet av personuppgifterna.

Personuppgifter hos Morastrand AB

De personuppgifter som du lämnar till oss på Morastrand AB i samband med att du söker bostad, förråd, p-plats eller lokal och senare tecknar hyresavtal, kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna fullgöra avtalet. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, felanmälan, information till dig som hyresgäst och annat som hör till den löpande förvaltningen.

Även personuppgifter som inhämtats under hyresförhållandet kan komma att behandlas, såsom uppgifter om betalningsförsummelser och störningar i boendet.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra företag och organisationer som vi samarbetar med i vår förvaltning, till exempel till företag som utför tjänster i vårt fastighetsbestånd.

Behandlingen är reglerad i ett särskilt upprättat avtal som innebär att behandling av dina personuppgifter är tillåten enbart enligt instruktioner från Morastrand AB. För att veta vilka samarbetspartners vi har, kontakta Morastrand AB, tel: 0250-299 00

Morastrand AB behandlar även personuppgifter för marknadsföringsändamål, statistik, system-tester, säkerhets-, marknads-, leverantörs- och kundanalyser. Därutöver behandlas uppgifterna i syfte att samla och analysera information om nuvarande kunder, leverantörer, intressenter och andra samarbetspartners av både generell och riktad karaktär. Personuppgifter kan även användas för kundundersökningar, inbjudningar till event/evenemang och för att besvara frågor samt i övrigt behandla dina frågor eller ärenden. Morastrand AB behandlar online identifikatorer som                              IP-/ MAC-adresser eller motsvarande som lämnas av webbplatsbesökare via cookies.

Du har rätt att en gång om året, efter skriftlig ansökan, få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

Personuppgiftsansvarig är Morastrand AB, Brudtallsvägen 3, 792 32 Mora, tel. 0250-299 00.
e-post: info@morastrand.se.

Uppdatering av denna information

Morastrand AB gör löpande ändringar i denna information. En ny version blir gällande när den görs tillgänglig på denna sida.

Translate »