Renoveringen av Valhall fortsätter

Uppdaterad 2023-09-18

Vasagatan 41 A-B & Hantverkaregatan 13 A-C

Morastrands avsikt är att varsamt renovera det nödvändigaste, en byggnad i taget. Under våren 2023 byttes taket på Hantverkaregatan 13 A-B och nu renoverar entreprenörer lägenheterna, trapphusen och källaren på Vasagatan 41 A-B.

Preliminär tidplan

• Vasagatan 41 A-B juni 2023 – maj 2024
• Hantverkaregatan 13 A-C maj 2024 – sommar 2025

Renoveringen av Vasagatan 41 A-B

Entreprenören Näséns Bygg påbörjade renoveringen av Vasagatan 41 A-B i maj 2023. Det är en hel del som kommer att fräschas upp men en av de främsta anledningarna till att renoveringen genomförs är för att vattenstammarna i husen är i behov av att bytas. Tack vare detta blir det helt nya ytskick i era badrum. Vidare blir det bland annat också nya entréportar, nya fönster, säkerhetsklassade lägenhetsdörrar och nya balkongplåtar.


Bild: Bilden ovan visar Vasagatan 41 A-B, gavelbild som visar de gröna balkongerna


Tidigare inlägg:

Renovering av Valhall

Vi har tidigare berättat om en kommande renovering av de äldre husen på Valhall. Vasagatan 39 C-D är färdigrenoverat. Morastrands avsikt är att varsamt renovera det nödvändigaste, en byggnad i taget. Nu håller vi på med Vasagatan 41 C-D.

Utformning och färgsättning m.m av nya entréportar, fönster och balkonger m.m ska efterlikna original från 1950-talet men med moderna material och byggmetoder.

Planerade åtgärder avser lägenheterna, källare och trapphus. Utvändigt ska fönster, entréport och balkonger bytas och fräschas upp. På några av byggnaderna kommer även taktegel att bytas.

Preliminär tidplan

Nedan ser ni en uppdaterad preliminär tidplan. 

Adress Planerad ombyggnad
Vasagatan 41 C-D 2022 höst – 2023 vår
Vasagatan 41 A-B 2023 maj/juni – 2023 dec
Hantverkaregatan 13 A-C 2024 jan – sommar 2024 dec


Renoveringen av Vasagatan 41 C-D

Entreprenören Näséns Bygg påbörjade renoveringen av Vasagatan 41 C-D i september 2022. Nedan ser ni deras APD-plan, den visar var de har upprättat en byggarbetsplats som är avspärrad för allmänheten. 
 

Följande åtgärder är planerade och projekterade att ingå i renoveringen av Vasagatan 41 C-D:

   

   • Fastigheten får nya vattenledningar (inkl. helt nytt vvc-system).

   • Samtliga avloppstammar ska bytas.

   • Spillvattenledningar i bottenplattan i källaren bytes.

   • Badrum renoveras med nya tätskikt, nytt porslin och golvbrunn.

   • Badrum förses med vattenburen handdukstork med elpatron.

   • Köksblandare och vitvaror bytes.

   • Målning av vägg och tak i hall.

   • Fönster och fönsterdörrar ska bytas, nya fönster har inbyggda persienner, fönsterbrädor kommer behållas.

   • Lägenhetsdörrar ska bytas till säkerhetsdörrar med nya låscylindrar som har låssystemet iLoc.

   • Ny hatthylla.

   • Ventilationen förbättras till FTX-ventilation i stället för självdragsventilation.

   • Avgasare och filter installeras i värmesystemet för att förlänga dess livslängd.

   • Befintliga radiatorer förses med nya termostatventiler. Stamventiler i värmesystemet bytes samt injusteras.

   • Synliga värmeledningar i källaren omisoleras och saneras från eventuell asbest.

   • Elcentraler och eluttag jordas samt utökas och kompletteras till modern Svensk Standard.

   • Ny inkommande servis för elledning.

   • Belysning i källare och trapphus kompletteras och förbättras till mer energieffektiv.

   • Målning av källare och trapphus, originalräcke och ledstänger kommer behållas och målas.

   • Trapphus förses med ljudabsorberande skivor i tak.

   • Entréportar till fastigheten (trapphus) bytes för att efterlikna original 50-tal, och förses med automatiskt lås.

   • Nya postfack monteras i trapphus vid entréporten.

   • Lägenhetsförråd i källaren bytes till nya gallerförråd med cylinderlås.

   • Balkonger ses över och målas.

   • Byte av badrumsdörrar.

  Fem av lägenheterna på Vasagatan 41 D kommer att få en mer omfattande standardhöjning;

    

    • Ny tvättmaskin och torktumlare.

    • Komfortgolvvärme i badrum.

    • Badrum förses med klinker och kakel.

    • Kök bytes.

    • Målning av samtliga väggar och tak.

    • Nya golv.

    • Lägenhetsskiljande väggar förses med ljudabsorberande väggskivor.

    • Lägenheter med s.k uthyrningsrum byggs om (separat lgh.dörr tas bort).

    • Nya garderober.

    • Nya hyllplan i klädkammare.

    • Byte av alla innerdörrar.

   Renovering övriga hus på Valhall

   Förberedelser och planering för renovering av Vasagatan 41 A-B samt Hantverkaregatan 13 A-C har påbörjats. Berörda parter kommer att kontaktas med mer information.

   Tillfälligt boende och hyra

   Under renoveringen kommer ni inte kunna bo kvar eller lämna kvar något i lägenheten.

   Ni kommer därför att erbjudas ett tillfälligt boende i motsvarande storlek. På grund av att renoveringen är en standardhöjande åtgärd kommer hyran att höjas och den kommer att förhandlas med hyresgästföreningen. Mer information om detta kommer när detaljerna är klara.

   Vill ni snabbt kunna få information om renoveringen via e-post eller ställa frågor? 

   I så fall kan ni nu skicka ett mail till hyresgast@morastrand.se där ni skriver att ni bor på Valhall eller har ett intresse i just detta projekt. Då får ni samma information som vi lägger i brevlådorna på Valhall till er mail plus lite snabba uppdateringar under projektets gång. 

   Uppdaterad: 2022-10-18

   Translate »