Klockarhagen

Klockarhagen

Klockarhagen

Klockarhagen

Klockarhagen ligger c:a 1,5 km från Moras centrum, inte långt från Siljan. Området är barnvänligt utan biltrafik och ligger intill en mellanstadieskola. Ca 2 km från Klockarhagen ligger Åmåsäng, ett friluftsområde med fin badplats vid Siljan. Klockarhagsområdet sedan byggnationen varit ett populärt bostadsområde där det sällan finns en tom lägenhet.

Parkeringsplatser

Alla som har bil måste hyra en bilplats. Bilplatser finns med och utan motorvärmare. Nybyggda carportsplatser finns att hyra med motorvärmare.

Kommunikation

Kollektivtrafik med ringlinjebuss passerar området regelbundet. Gång- och cykelbana finns mot Mora Centrum.

Förskolor och skolor

Området är nära till låg- och mellanstadieskola. Högstadieskola finns i centrum samt i Morkarlby. Gymnasieskola finns på Broåkern ca 2,5 km från Klockarhagen.

Bostadsområde

Bostadsområdet byggdes 1972-73 omfattar 10 st tvåvåningshus med totalt 209 lägenheter. Området saknar hiss. Varje lägenhet har källarförråd. Lekpark finns samt en mindre fotbollsplan.

Lägenheterna i bottenvåningen, med markkontakt, har tillgång till en egen uteplats och det finns möjlighet att låna trädgårdsredskap. På andra våningen finns en rymlig balkong.  1988 gjordes en satsning på den yttre miljön.

Lägenhetsfördelning:

 • 1 Rum + kök, 36,8 m2, 49 lägenheter
 • 2 Rum + kök, 52,0 m2, 18 lägenheter
 • 2 Rum + kök, 68,3 m2, 85 lägenheter
 • 3 Rum + kök, 83,3 m2, 53 lägenheter
 • 4 Rum + kök, 100,1 m2, 4 lägenheter

Klockarhagen

Vad ingår i ditt boende?

 • Lägenhetsförråd – finns till varje lägenhet. Förråden finns i de hus som har källare. Kontakta områdesansvarig så visar han dej till rätt förråd.
 • Brandvarnare tillhör lägenheten och skall sitta kvar vid flytt. Det är hyresgästens ansvar att byta batteri en gång per år.
 • Kabel-tv finns med ett grundutbud till varje lägenhet.
 • Trädgårdsförråd med utrustning finns i ett separat trädgårdsförråd på stora gräsplanen mellan hud 51 och 57, se områdeskarta.

Värme

 • Värme ingår i hyran.

El

 • El till lägenheten betalas av hyresgästen. Kostnaden för elförbrukningen redovisas på hyresavin.
 • Säkringar finns i elcentral i respektive lägenhet förutom huvudsäkringar som finns i ett elskåp som hyresgästen inte kommer åt.

Vatten

 • I hyran ingår 385 liter varmvatten per m2 och år. Vid högre respektive lägre förbrukning än vad som ingår i hyran debiteras/krediteras hyresgästen.
  Om man som hyresgäst förbrukar mer varmvatten än vad som ingår i hyran debiteras du med  40:-/m3  och om förbrukningen blir mindre än normalårsförbrukningen görs ett avdrag med 40:-/m3 på hyran. Debitering sker varje månad.

Följ din el- och vattenförbrukning

 • Hyresgästen kan följa sin egen el- och vattenförbrukning genom att gå in på Mina Sidor. 

Portlås

 • Samtliga portar på de hus som har källarvåning, Yvradsvägen 49, 51, 55 och 57 har försetts med portlås och är alltid låst. Varje lägenhet i huset har erhållit 3 st sk ” taggar ” för öppning av portdörren. Kontakta Områdesansvarig för en sifferkod om ni väntas få besök. OBS! Efter kl 21.00 fungerar endast ”taggen”.  Taggen används även för tidbokning i tvättstugan (se nedan).

Tvättstugor

 • Tvättstugor finns på Yvradsvägen 51 A samt 57 A med ingång på gaveln. Till varje lägenhet finns en personlig bokningstagg, den används när du ska boka tid i tvättstugan. Utförligare instruktioner finns vid bokningstavlan i resp. tvättstuga. Kom ihåg att städa ordentligt efter er.

Parkering

 • Bilplats måste hyras av alla som har bil, finns med och utan motorvärmare.
 • Bilplats med motorvärmare och carportar med motorvärmare finns att hyra i området. Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden.
 • Om du tror att motorvärmaren inte fungerar, se till att vippknappen är uppfälld för automatsäkringen/jordfelsbrytaren. Kupévärmaren kan du ha ställd på max 800 W.      Tag ur sladden när motorvärmaren inte används.
 • Handikappbilplatser finns för besökare, väl synligt handikapptillstånd krävs.
 • Besöksparkeringen får endast användas av besökande.
 • Parkeringsövervakning förekommer, parkering skall ske på anvisade platser.
 • Vägbom finns vid infarten till resp. gård för att förhindra okynnesåkning på innergårdarna. Bilen får endast köras fram till lägenheten vid in- och urlastning. Din lägenhetsnyckel passar till vägbommen.

Avfallshantering

 • Avfallshantering sker för brännbara hushållssopor i sopcontainers vid stora parkeringen samt efter tillfartsvägarna.
 • Komposterbart avfall läggs i Moloks som finns på stora parkeringen samt efter tillfartsvägarna.
 • Återvinningsstation för glas, plast, papper, metall, tidningar, kartonger, finns efter Hagvägen, mittemot Klockarhagen.
 • Höst och vår hämtar vi dina grovsopor (möbler, sängar, stora kartonger, elektronik, deponi, cyklar etc.) även farligt avfall hämtas. Information kommer i din postlåda i god tid före hämtningen kommer att ske.

Kvarterslokal

I ett av husen på Klockarhagen finns en kvarterslokal som boende i Morastrands lägenheter får hyra kostnadsfritt. Den som hyr lokalen ska ha fyllt 18 år och själv vara med i lokalen vid lånetillfället.

Kontaktperson för bokning av kvarterslokalen är:

Tony Molin: 076 645 03 42

1 Rum och kök 36,8 kvm

1rok36kvm

2 rum och kök 52 kvm

2rok_52kvm

2 Rum och kök 68,3 kvm

2rok_68kvm

3 Rum och kök 83,3 kvm

3rok83kvm

4 Rum och kök 100,1 kvm

4rok100kvm

Translate »