Tomtebo – Nybyggnation av lägenheter

Vad?

Morastrand planerar just nu en nybyggnation av två flerbostadshus. Dessa hus kommer att byggas på Monumentsvägen, där de idag finns två liknande hus som utgör referensobjekt. De som bor i de befintliga flerbostadshusen kommer under byggnationen att kunna bo kvar.

I varje hus planeras det för åtta lägenheter, fyra på nedre plan och fyra på övre plan. Lägenheterna kommer att utgöras av 2:or och 3:or.

Varför?

Morastrand har ett avtal med kommunen där det framgår att Morastrand ska medverka till att bygga 300 bostäder i blandad upplåtelseform. Genom att bygga dessa lägenheter tar vi ett litet steg för att uppfylla det uppdraget.

Bilden visar de två befintliga flerbostadshusen och de två planerade husen (hus 3 och hus 4) ovanifrån.

När?

Det är Mjöberg Bygg AB som är byggentreprenör och de kommer att påbörja byggnationen i mitten av november och husen planeras stå färdiga oktober 2024.

Translate »