På uppdrag av Mora Kommun, planerar nu Morastrand att bygga 30 platser för särskilt boende på Saxnäsområdet. Ombyggnaden planeras i de lokaler där Region Dalarna tidigare bedrivit Habilitering. Lokalerna förväntas stå klara för inflyttning under 2025.

Bilden visar habiliteringens entré.
Bilden visar habiliteringens entré.

Vad?

Det nya boendet på Saxnäsområdet får totalt 30 lägenheter och även dagverksamhet kommer kunna bedrivas i lokalerna. Inga större utvändiga förändringar av byggnaderna är planerade.
 
Kommunfullmäktige har beslutat att ge Morastrand och dotterbolaget Mora kommunfastigheter AB i uppdrag att inleda projektet utifrån de ekonomiska ramar och hyresnivåer som presenterats. Projektet kommer att genomföras som en strategisk partnering tillsammans med Skoglunds.

Varför?

Mora kommun ser på sikt ett ökat behov av fler platser av särskilt boende för äldre. Därför planeras verksamheten på Saxnäsområdet att utökas. I området finns sedan tidigare en stor majoritet av kommunens särskilda boenden och även ett nytt tillagningskök.

När?

Lokalerna planeras vara klara för inflyttning under 2025.
 

Translate »