Lägenhetsbyten

Om du vill byta din lägenhet och själv har hittat en bytespartner så måste bytet godkännas av oss på Morastrand. Rätten att byta lägenhet gäller för alla som har ett förstahandskontrakt.

Du kan byta mot en annan hyresrätt. Förutsättningen för bytet är att du avstår från din nuvarande hyresrätt i syfte att skaffa en annan bostad.

Din möjlighet att byta till sig en annan bostad är också begränsade när det finns andra lediga bostäder som du kan hyra eller köpa utan att behöva lämna din lägenhet i byte.

Är flera lägenheter inblandade i bytet skall byteskedjan vara obruten, det vill säga att inblandade parter flyttar in i respektive lägenhet.

Enligt hyreslagen ska du vid ett byte som hyresgäst visa att du har ”beaktansvärda skäl”. Det kan till exempel vara att du på grund av ändrade familjeförhållanden behöver mindre eller större bostad. För att Morastrand skall godkänna bytet fordras att den tilltänkte hyresgästen klarar av hyran och inte har misskött tidigare boende.

När du har hittat en bytespartner som du kommit överens med, tar du kontakt med oss på Uthyrningen. För att underlätta vår handläggning vill vi att du lämnar följande uppgifter redan vid första kontakten: bytesdatum, adress för byteslägenheten, bytespartnerns namn och hyresvärd.

Efter att vi fått in byteshandlingarna behandlar vi din ansökan.

Mer om byte kan du läsa i 35 § Hyreslagen.

Translate »