Valhall hörnhuset

Hörnhuset Valhall

Valhall är ett boende i centrala Mora med både shopping, kultur och friluftsliv inpå knuten. Lägenheterna är byggda med hyresrätt, du får därmed ett tryggt boende utan oro för räntor och bostadsmarknad. Uppstår något problem i din lägenhet så ringer du vår felanmälan.

Lägenheterna har bra tillgänglighet med hiss i varje trapphus, parkeringsgarage finns i anslutning till huset, husen byggs med stor miljömedvetenhet för att spara energi.

Lägenheterna är rök- och kattfria.

Lägenheterna blev inflyttningsklara den 1 oktober 2012.

Områdesinformation Valhall Hörnhuset

Vad ingår i ditt boende?

 • Förråd finns till varje lägenhet i källaren på resp. hus.
 • Tv, kabel-tv finns med ett grundutbud till varje lägenhet.
 • Tvättstugor finns vid adresserna Hantverkargatan 13 (3 tvättpass/dag) och Vasagatan 41 (4 tvättpass/dag) till varje lägenhet finns en bokningstagg.

Rökfritt boende

 • Rökning är ej tillåtet inomhus eller på balkong/uteplatser

Kattfritt boende

 • Det är inte tillåtet att ha katt i lägenheten

Vatten

 • I hyran ingår 385 liter varmvatten per m2 och år. Vid högre respektive lägre förbrukning än vad som ingår i hyran debiteras/krediteras hyresgästen.
 • Om man som hyresgäst förbrukar mer varmvatten än vad som ingår i hyran debiteras 40:-/m3 och om förbrukningen blir mindre än normalårsförbrukningen görs ett avdrag med 40:-/m3 på hyran.

Följ din vattenförbrukning

Hyresgästen kan följa sin egen vattenförbrukning genom att gå in på Mina Sidor.

El

 • El till respektive lägenhet betalar varje hyresgäst själv, säkringar finns i elcentral i resp. lägenhet förutom huvudsäkringar som finns i ett elskåp som inte hyresgästen kommer åt.

Parkering

 • Parkering finns på gården. Alla som har en bil måste hyra en plats. Inga gästparkeringar finns.
 • Bilplats med motorvärmare finns att hyra i området. Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden.
 • Parkeringshus med bilplatser med motorvärmare finns att hyra.
 • Bilplats med motorvärmare samt carportar finns att hyra i området. Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden.
 • Handikapp parkering, används av hyresgäster eller gäster som har handikapptillstånd för bil. Ska placeras väl synligt i bilens framruta.

Avfallshantering

Vasagatan 37 och Hantverkargatan 15

Brännbara hushållssopor lämnas i ett större avfallskärl vid parkeringen Vasagatan 41 A.  Komposterbart avfall sorteras i en brun papperspåse i lägenheten som sedan slängs i ett runt kärl (Molok) för kompostavfall på parkeringen.

Återvinningsstation

Återvinningsstation för sortering av glas, plast, metall, tidningar och pappersförpackningar finns på parkeringen vid Vasagatan 41 A.

Lägenhetsunderhåll

Lägenhetsunderhåll kan varje hyresgäst själv bestämma över, när det gäller mattor och tapeter kan kostnaden läggas på hyran.

 

Translate »