Hindriksheden

Furuvägen

Aspvägen

Aspvägen

Furuvägen

Hindriksheden

Hindriksheden är ett barnvänligt bostadsområde i Noret vid utfarten mot Orsa, nära Mora Lasarett och Norets Köpcentrum. Bostadsområdet ligger intill orörd skogsmark med elljusspår för både promenader och skidåkning. Husen har grupperats i byar – Aspvägen och Furuvägen – med en gemensam småbarnslekplats inom varje by. Friytorna mellan och omkring byarna är naturliga grönområden för lek och fritid.

Bostadsområdena består av tvåvåningshus utan hiss. Lägenheterna på nedre plan har en egen uteplats och grönyta lägenheterna på övre plan har balkong. Lägenheterna finns i storlekarna 1, 2, 3 samt 4 rum och kök. Varje hyresgäst sköter sin egen tomt med gräsklippning och snöskottning. Ett mindre närförråd finns i anslutning till lägenheten samt ett större förråd i separat förrådbyggnad. I området finns ett flertal gemensamma tvättstugor.

Parkeringsplatser

Bilplatser med motorvärmare samt carportar finns att hyra. Endast i undantagsfall, vid nödvändig lastning och lossning kör man fram till sitt hus.

KommunikationimgHindrikshedenDaghem

Gång- och cykelvägar kring Hindriksheden är välutbyggda. Kollektivtrafik med ringlinjebuss finns i närheten.

Förskolor och skolor

Intill bostadsområdet ligger daghem. Noretskolan med låg-, mellan-, och högstadieskola är belägen av 1.5 km från området. Gymnasieskola finns på Broåkern.

Lägenhetsfördelning

Aspvägen

1½ rum och kök, 40 kvm 8 st
1½ rum och kök, 48 kvm 28 st
2 rum och kök, 59 kvm 26 st
3 rum och kök, 76 kvm 14 st
4 rum och kök, 89 kvm  4 st
Totalt  80 st lägenheter

Furuvägen

1 rum och kök, 28 kvm 2 st
1½ rum och kök, 40,5 kvm 16 st
2 rum och kök, 48,2 kvm 32 st
2 rum och kök, 59,0 kvm 34 st
3 rum och kök, 75,6 kvm 30 st
Totalt  114 st lägenheter

Hindriksheden

Vad ingår i boendet?

 • Förråd finns till varje lägenhet
 • TV, Kabel-TV finns med ett grundutbud till varje lägenhet.
 • Det är hyresgästens ansvar att den egna gräsmattan klipps och att buskar klipps när så erfordras.
 • Trädgårdsförråd med utrustning för att bl.a klippa sin egen gräsmatta
 • Brandvarnare tillhör lägenheten och skall sitta kvar vid flytt. Det är hyresgästens ansvar att byta batteri en gång per år.

Vatten och el

 • Värme/Vatten ingår i hyran, värmesystemet är vattenburet
 • El till lägenheten betalas av hyresgästen. Kostnaden för elförbrukningen redovisas direkt på hyresavin. Debitering sker varje månad. Elleverantör kan inte väljas.
 • Hyresgästen kan följa sin egen elförbrukning genom att gå in på Mina Sidor.

Tvättstuga

Tvättstugor finns mitt i området, till varje lägenhet finns en personlig bokningstagg, tvättiderna är uppdelade i 6 olika tvättpass inkl. ett s.k nattpass.

Parkering

 • Bilplats måste hyras av alla som har bil. Platser finns att hyra med eller utan elström.
 • Motorvärmarplats samt carportar finns att hyra.
 • Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden. Tag ur sladden ur uttaget och lås luckan när motorvärmaren inte används.
 • Parkeringsövervakning förekommer, parkering skall ske på anvisade platser.
 • Vägbom finns vid infarten till resp. gård för att förhindra okynnesåkning på innergårdarna. Bilen får endast köras fram till lägenheten vid in- och urlastning. Din lägenhetsnyckel passar till vägbommen.

Avfallshantering

 • Avfallshantering sker för brännbara hushållssopor i sopcontainers vid varje parkeringen samt efter tillfartsvägarna.
 • Komposterbart avfall läggs i Moloks som finns på parkeringen.
 • Återvinningsstation för glas, plast, papper, metall, tidningar, kartonger, finns efter Bergkarlåsvägen vid infarten mot Skogsstyrelsen/Tallvägen samt efter Skålmyrsvägen före infarten till Biltema.
 • Höst och vår hämtar vi dina grovsopor (möbler, sängar, stora kartonger, elektronik, deponi, cyklar etc.) även farligt avfall hämtas. Information kommer i din postlåda i god tid före hämtningen kommer att ske.

Kvarterslokal

På Aspvägen finns en kvarterslokal som boende i Morastrands lägenheter får hyra kostnadsfritt. Den som hyr lokalen ska ha fyllt 18 år och själv vara med i lokalen vid lånetillfället.
Kontaktperson för bokning av kvarterslokalen är: Kristina Andersson tel 076-117 68 55

 

 

Planskisser Aspvägen/Furuvägen

1,5 rum och kök 40 kvm

Aspvagen-1-5rok-40kvm

Aspvägen 1,5 rum och kök 48 kvm

Aspvagen-1-5rok-48kvm

Aspvägen 2 rum och kök 59 kvm

Aspvagen-2rok-59kvm

Apvägen 3 rum och kök 76 kvm

Aspvagen-3rok-76kvm

Apvägen 4 rum och kök 89 kvm

Aspvagen-4rok-89kvm

 

Furuvägen

Furuvägen 1,5 rum och kök 40,5 kvm

Furuvagen-1-5rok-405kvm

Furuvägen 2 rum och kök 48,2 kvm

Furuvagen-2rok-482kvm

Furuvägen 2 rum och kök 59 kvmFuruvagen-2rok-59kvm

Furuvägen 3 rum och kök 75,6 kvmFuruvagen-3rok-756kvm

Translate »