Ansvar & trivsel

Att bo i flerfamiljshus innebär många möjligheter till gemenskap och trivsel. Men det ställer också krav på att respektera varandra och visa hänsyn.
Det är hyreslagen som bestämmer vad som gäller för boende i hyreslägenhet. Enligt lagen ska hyresgästen se till att grannar inte störs samt bevara ”sundhet, ordning och gott skick i fastigheten”. Hyresgästen är också skyldig att se till att detta följs av övriga i familjen, gäster eller andra som vistas i lägenheten.

Trapphus och entréer

För trivselns och städpersonalens skull är det inte tillåtet att ställa saker i trappan eller utanför dörren. Större föremål som cyklar, barnvagnar, skidor och liknande kan också hindra utryckningspersonal. Anmäl gärna fel i gemensamma utrymmen, som t ex trasig belysning i trapphus tíll vår felanmälan.

Vårda din lägenhet

Som hyresgäst har du ett ansvar för att vårda din lägenhet. Är du osäker på hur du ska göra eller får problem med något, kontakta oss via vår felanmälan.

Att betala hyran

Enligt hyreslagen ska hyran betalas i förskott senast den sista vardagen före varje månads början. Det innebär till exempel att hyran för april måste vara betald senast den sista mars.

Du får ett inbetalningskort från Morastrand i god tid. Om du inte betalar hyran i tid riskerar du att förlora ditt hyreskontrakt.

Du kan betala hyran via autogiro, alltså dras summan direkt från ditt bankkonto eller via e-faktura.

  • Autogiro
  • Elektronisk faktura
  • Internet

Ladda ner blankett för Autogiro >>

Translate »