Spanskvägen 16-18

Spanskv 16 18

Bostadsområde är beläget i Morkarlby invid Oxbergsleden och ca 1,5 km från Moras köpcentrum. Bostadsområdet består av 12 st enplans lägenheter . Varje lägenhet har en egen entré och har var sin tomt. Boendeformen är därför i stort densamma som i egnahem och varje hyresgäst sköter sin tomt.  Lägenhetsförråd finns invid lägenheten. Tvättstuga saknas i området, men finns i ett närbeläget bostadsområde kv.Millåkern.

Parkeringsplatser

Parkeringsplatser utan motorvärmare finns.

Närhet till handel, service, fritid, kommunikation

Området ligger ca 1,5 km från Moras köpcentrum och ca 1,5 km till Prästholmen med simhall, ishall, vasaloppsspår, camping, bad, fotbollsplaner och friidrottsområde.
Kollektivtrafik med ringlinjebuss passerar området regelbundet. Området ligger ca 1 km från Morastrands järnvägsstation.

Förskolor och skolor

Förskola samt låg, mellan och högstadieskola finns i Utmeland och Morkarlby. Gymnasieskola finns på Broåkern.

Lägenhetsfördelning

2 Rum + kök, 53 kvm, 12 lägenheter

Vad ingår i boendet ?

 • Förråd finns till varje lägenhet i direkt anslutning till lägenheten.
 • TV finns.
 • Brandvarnare tillhör lägenheten och skall sitta kvar vid flytt. Det är hyresgästens ansvar att byta batteri en gång per år.

Vatten och el

 • Kallvatten ingår i hyran.
 • El för uppvärmning och varmvattet debiteras hyresgästen.
 • Säkringar finns i elcentral i resp. lägenhet.

Tvättstuga

 • Tvättstuga saknas i området, men finns i ett närbeläget bostadsområde kv.Millåkern.

Avfallshantering

 • Avfallshantering sker för brännbara hushållssopor i ett grönt sopskåp vid infarten till området. Till lägenheten hör en brun kompostkorg med tillhörande bruna papperspåsar. Påsarna läggs in genom en lucka märkt  ” Kompost ” i sopskåpet.
 • Sortering av tidningar, reklam och trycksaker läggs in genom en in kastlucka ” märkt med tidningar, reklam och trycksaker ” (ej kuvert) räknas som brännbart.
 • Glas, färgat resp. ofärgat lämnas i resp. kärl invid sopskåpet.
 • Metall, plast och pappersförpackningar lämnas på någon av de Återvinningsstationer som finns ex. vid Polisstationen/Ica Supermarket eller den vid korsningen Väståkersvägen / Gustavsvägen i Morkarlby.
 • Grovsopor ex. större kartonger, möbler, cyklar, träavfall samt farligt avfall lämnas på Återvinningscentralen efter gamla Sollerövägen.

Läs mer om hur du sorterar ditt avfall >>

Translate »