Bygga veranda

För att få det mer trivsamt i din lägenhet finns det möjlighet att själv bygga en veranda. Det är du själv som är byggmästare och får bekosta uteplatsen.

Bygglov – behövs det?

Tänk på att det kan krävas bygglov beroende hur man bygger. Därför ska ni alltid ta fram en ritning eller skiss som visar hur ni tänkt bygga. Rådfråga gärna områdesansvarig för bostadsområdet där du bor. Därefter avgör Morastrand om det krävs bygglov, den kostnaden debiteras alltid hyresgästen. Tänk på att meddela oss i tid, handläggningstiden kan vara upp till 10 veckor för att få ett bygglov hos Stadsbyggnadskontoret.

Broschyr Morastrand Veranda >>

Några exempel på verandor

Translate »