Tomtebo

Tomtebo

Tomtebo ligger ca 1 km från Moras centrum, alldeles bredvid Siljan. Området har nära till låg- och mellanstadieskola. Bostadsområdet byggdes under 1969 och omfattar 90 lägenheter.

Parkering

Det finns gott om parkeringar i området, både med och utan motorvärmare.

Äldreboende

Bostadsområdet omfattar även ett äldreboende som är beläget på Monumentsvägen 5 och 7, kallat Tomtebogården.

Tomtebo

Vad ingår i ditt boende?

 • Lägenhetsförråd – finns till varje lägenhet. Förråden finns i källaren, märkt med lägenhetsnumret.
 • Brandvarnare tillhör lägenheten och skall sitta kvar vid flytt. Det är hyresgästens ansvar att byta batteri en gång per år.
 • Kabel – TV finns med ett grundutbud till varje lägenhet.
 • Möjlighet finns att nyttja de odlingslotter som finns vid Tomtebovägen 14. Kontakta Områdesansvarige för mer information.

Vatten och el

 • Värme/vatten ingår i hyran,värmesystemet är vattenburet.
 • El till respektive lägenhet betalar varje hyresgäst själv, säkringar finns i elcentral i resp. lägenhet förutom huvudsäkringar som finns i ett elskåp som inte hyresgästen kommer åt.

Tvättstugor

Tvättstuga finns vid Tomtebovägen 2 A och 2 C, till varje lägenhet finns en personlig bokningscylinder, tvättiderna är uppdelade i 4 olika tvättpass.

Parkering

 • Bilplats med motorvärmare finns att hyra i området. Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden.
 • Om du tror att motorvärmaren inte fungerar, se till att vippknappen är uppfälld för automatsäkringen/jordfelsbrytaren. Kupévärmaren kan du ha ställd på max 800 W. Tag ur sladden när motorvärmaren inte används.
 • Parkeringsövervakning förekommer, parkering skall ske på anvisade platser
 • Trafikhinder finns vid infarten till resp. gård för att förhindra okynnesåkning på innergårdarna. Bilen får endast köras fram till lägenheten vid in- och urlastning. Din lägenhetsnyckel passar till grinden.

  Avfallshantering

  • Avfallshantering sker för brännbara hushållssopor i sopcontainers vid Monumentsvägen 11 C samt på stora parkeringen vid Monumentsvägen 1 C .
  • Komposterbart avfall läggs i Moloks vid Monumentsvägen 11 C samt vid parkeringen vid Monumentsvägen 1 C . Fler kompostpåsar finns i varje trapphus att hämta.
  • Återvinningsstation för glas, plast, papper, metall, tidningar, kartonger finns efter Hagvägen.
  • Höst och vår hämtar vi dina grovsopor (möbler, sängar, stora kartonger, elektronik, deponi, cyklar etc.) även farligt avfall hämtas. Information kommer i din postlåda i god tid före hämtningen kommer att ske.

  Läs mer hur du sorterar ditt avfall >>

   

  Omradeskarta-Tomtebo

  Ladda ner karta Omradeskarta-Tomtebo (PDF)

  1 Rum och kök 40 m2 – Tomtebo

  1rok40kvm

  1 Rum och kök 42 m2 – Tomtebo

  1rok42kvm

  2 Rum och kök 59 m2 – Tomtebo

  3rok59kvm

  2 Rum och kök 68,5 m2 – Tomtebo

  2rok68kvm

  3 Rum och kök 89,5 m2 – Tomtebo

  3rok86kvm

  3 Rum och kök 92 m2 – Tomtebo

  3rok89kvm

  4 Rum och kök 107,5 m2 – Tomtebo

  4rok107kvm

  Translate »