Avfallshantering

Läs områdesinformationen för Ditt bostadsområde var du ska slänga ditt matavfall och restavfall (brännbart avfall). Alla förpackningar och tidningar skall sorteras ur avfallet och lämnas till någon av våra återvinningsstationer. Möbler, grovplast (leksaker, dunkar, tvättkorgar, hinkar, lådor, skärbrädor) farligt avfall och el-avfall skall också sorteras ut och lämnas separat till den nya Återvinningscentralen på Vattumyren (efter gamla Sollerövägen som går mot Vinäs).

Komposterbart avfall

Matavfall ska sorteras ut i brun papperspåse för att avfallet ska komposteras och bli jordförbättringsmedel. Använd den bruna påshållaren för att papperspåsen ska ventileras och inte läcka.

Restavfall

Att förbränna hushållsavfallet ger en större miljöbelastning än att återvinna det. I kärlet för brännbart ska endast utsorterat brännbart avfall läggas, alltså inga varor med producentansvar; som t ex förpackningar av glas, metall, mjuk- och hårdplast och papper samt tidningar, batterier, glödlampor, el-avfall m.m.

Förpackningar och tidningar

Alla dina förpackningar och tidningar ska återvinnas och lämnas till någon av Moras återvinningsstationer. Där ska Du lämna pappersförpackningar, tidningar, mjuka- och hårda plastförpackningar, glasförpackningar samt metallförpackningar.

Farligt avfall

Farligt avfall ska lämnas till Återvinningscentralen efter gamla Sollerövägen. På vissa bostadsområden hämtas grovsopor varje höst och vår och i samband med detta tas även farligt avfall emot. Se information om varje bostadsområde. Läkemedel och kanyler skall lämnas till Apoteket.

Translate »