imgRainerOmrådesansvarig Om du har frågor som berör ditt boende, kontakta vår områdesansvarige, Rainer Andersson, tel 0250- 299 62. Besöksadressen är: Morastrands kontor, Brudtallsv 3, 792 32  Mora. Maila Rainer

Vad ingår i ditt boende?

 • Tvättstuga finns mitt i området, till varje lägenhet finns en personlig bokningscylinder, tvättiderna är uppdelade i 5 olika tvättpass.
 • Förråd finns i direkt anslutning till varje lägenhet.
 • Trädgårdsförråd finns i området med utrustning för att klippa sin egen gräsmatta.
 • TV, finns med ett grundutbud finns till varje lägenhet.
 • Brandvarnare tillhör lägenheten och skall sitta kvar vid flytt. Det är hyresgästens ansvar att byta batteri en gång per år.
 • Byggnadsarbeten på byggnad eller tomt får ej utföras utan hyresvärdens skriftliga medgivande.

Vatten och el

 • Värme/Vatten ingår i hyran, värmesystemet är vattenburet
 • El till lägenheten betalas av hyresgästen. Kostnaden för elförbrukningen redovisas direkt på hyresavin. Debitering sker varje månad. Elleverantör kan inte väljas.
 • Säkringar finns i elcentral i resp. lägenhet förutom huvudsäkringar som finns i ett fasadskåp utomhus på resp. hus.

Parkering

 • Parkering skall ske på anvisade platser, parkeringsövervakning förekommer
 • Bilplats med motorvärmare finns att hyra i området. Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden.
 • Tänk på att ta ur sladden och låsa luckan till motorvärmaruttaget när den inte användes den.

Avfallshantering

Ett sorteringshus för avfall finns vid parkeringen. I sorteringshuset sorteras brännbart avfall, komposterbart avfall, förpackningar av papper, tidningar, glas (ofärgat och färgat), metall, hårdplast, deponi (icke brännbart) samt kartonger och well. I sorteringsrummet ska även läggas farligt avfall ex glödlampor, batterier, lysrör, lim, färger etc.  Kompostpåsar finns att hämtas i sorteringsrummet. Läs mer om hur du sorterar ditt avfall >>

Lägenhetsunderhåll

Lägenhetsunderhåll kan varje hyresgäst själv bestämma över, när det gäller mattor och tapeter kan kostnaden läggas på hyran. Läs mer om valfritt lägenhetsunderhåll >>
Translate »