Områdesinformation Hantverkaregatan

Vad ingår i boendet ?

 • Förråd finns till varje lägenhet i källaren på Hantverkargatan 1,3 samt 5.
 • TV finns med ett grundutbud till varje lägenhet.
 • Brandvarnare tillhör lägenheten och skall sitta kvar vid flytt. Det är hyresgästens ansvar att byta batteri en gång per år.

El

 • El till lägenheten betalas av hyresgästen. Kostnaden för elförbrukningen redovisas på hyresavin.
 • Säkringar finns i elcentral i resp. lägenhet förutom huvudsäkringar som finns i ett fasadskåp, hyresgästen byter alla säkringar själv.

Vatten

 • I hyran ingår 385 liter varmvatten per kvm och år. Vid högre respektive lägre förbrukning än vad som ingår i hyran debiteras/krediteras hyresgästen.
  Om man som hyresgäst förbrukar mer varmvatten än vad som ingår i hyran debiteras du med  40:-/m3  och om förbrukningen blir mindre än normalårsförbrukningen görs ett avdrag med 40:-/m3 på hyran. Debitering sker varje månad.

Följ din el- och vattenförbrukning

Hyresgästen kan följa sin egen el- och vattenförbrukning genom att gå in på https://home.ecoguard.se/morastrand. Användarnamn och lösenord finns på hyresavin.

Tvättstuga

 • Tvättstuga finns på Hantverkargatan 7 A, med ingång på gaveln. Till varje lägenhet finns en personlig bokningstagg, den används när du ska boka tid i tvättstugan. Utförligare instruktioner finns vid bokningstavlan. Kom ihåg att städa ordentligt efter er.

Parkering

 • Bilplats måste hyras av alla som har bil. Bilplats finns med eller utan motorvärmare.
 • Parkeringsövervakning förekommer regelbundet.
 • Bilplats med motorvärmare finns att hyra i området. Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden.
 • Om du tror att motorvärmaren inte fungerar, se till att vippknappen är uppfälld för automatsäkringen/jordfelsbrytaren. Kupévärmaren kan du ha ställd på max 800 W. Tag ur sladden när motorvärmaren inte används.
 • Garage finns att hyra. Garaget ligger i källarplanet på Hantverkargatan 5.
 • Gästparkering saknas i området
 • Vägbom finns vid infarten till Hantverkaregatan 1-7 för att förhindra okynnesåkning på innergården. Bilen får endast köras fram till lägenheten vid in- och urlastning. Din lägenhetsnyckel passar till vägbommen.

Avfallshantering

 • Avfallshantering sker för brännbara hushållssopor i en grön container vid Hantverkargatan 5 A. Till lägenheten hör en brun kompostkorg med tillhörande bruna papperspåsar. Påsarna läggs in genom en lucka i en sk Molok som finns vid Hantverkargatan 5 A. Nya påsar finns att hämta i varje trapphuset.
 • Återvinningsstation för glas, plast, metall, tidningar och papper finns på Millåkersgatan mittemot Polisstationen.

Läs mer om hur du sorterar ditt avfall >>

Kvarterslokal

På Hantverkargatan 7 C i källaren finns en kvarterslokal som boende i Morastrands lägenheter får hyra kostnadsfritt. Den som hyr lokalen ska ha fyllt 18 år och själv vara med i lokalen vid lånetillfället.

Kontaktperson för uthyrningen är:

Yvonne Johansson, tel 0250-301 12 eller 070-623 51 09

Translate »