Områdesinformation Lundskruven

Vad ingår i ditt boende?

  • Tvättmaskin finns i varje lägenhet.
  • Förråd finns till varje lägenhet vid resp. entré.
  • TV – kabel tv finns med ett grundutbud till varje lägenhet..

Vatten och el

Värme/vatten ingår i hyran.
El till respektive lägenhet betalar varje hyresgäst själv.

Parkering

  • Parkering skall ske på anvisade platser
  • Motorvärmarplats finns att hyra. Tag ur sladden ur uttaget och lås luckan när motorvärmaren inte används.

Avfallshantering

  • Avfallshantering sker för brännbara hushållssopor samt komposterbart avfall vid sophus på gården.
  • Återvinningsstation för glas, plast, papper mm finns vid Mora Telcom vid Järnvägsstationen.
  • Farligt avfall ex glödlampor, batterier, lysrör, lim, färger etc hämtas två gånger per år i området av SITA, se annons i Masen.

Läs mer om hur du sorterar ditt avfall >> 

Translate »