Områdesinformation Millåkern

Vad ingår i ditt boende ?

  • Tvättstuga finns i källaren på Trädgårdsgatan 6, tvättiderna är uppdelade i 3 olika tvättpass/dag. Till varje lägenhet finns en personlig bokningscylinder.
  • Förråd finns till varje lägenhet. Dessa finns i källarplanet på Trädgårdsgatan 6 och Trädgårdsgatan 12, dvs i husen med källare.
  • TV finns med ett grundutbud till varje lägenhet.
  • Brandvarnare tillhör lägenheten och skall sitta kvar vid flytt. Det är hyresgästens ansvar att byta batteri en gång per år.

Värme

  • Värme ingår i hyran.

El

  • El till lägenheten betalas av hyresgästen. Kostnaden för elförbrukningen redovisas på hyresavin.
  • Säkringar finns i elcentral i resp. lägenhet förutom huvudsäkringar som finns i ett fasadskåp, hyresgästen byter alla säkringar själv.

Vatten

I hyran ingår 385 liter varmvatten per kvm och år. Vid högre respektive lägre förbrukning än vad som ingår i hyran debiteras/krediteras hyresgästen.
Om man som hyresgäst förbrukar mer varmvatten än vad som ingår i hyran debiteras du med  40:-/m3  och om förbrukningen blir mindre än normalårsförbrukningen görs ett avdrag med 40:-/m3 på hyran. Debitering sker varje månad.

Följ din el- och vattenförbrukning

Hyresgästen kan följa sin egen el- och vattenförbrukning genom att gå in på https://home.ecoguard.se/morastrand. Användarnamn och lösenord finns på hyresavin.

Parkering

  • Parkering skall ske på anvisade platser, parkeringsövervakning förekommer.
  • Bilplats med motorvärmare samt carportar finns att hyra i området. Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden.

Avfallshantering

Avfallshantering sker för brännbara hushållssopor i grön container på gården. Komposterbart avfall läggs in genom märkt inkastlucka vid förråd vid parkeringen. Nya kompostpåsar finns inne i förrådet, lägenhetsnyckeln passar.

  • Återvinningsstation för glas, plast, metall, tidningar och papper finns bl.a. på Millåkersgatan mittemot Polisstationen samt i korsningen Väståkersvägen / Gustafs väg.

Läs mer om hur du sorterar ditt avfall >>

Translate »