Områdesinformation

Vad ingår i boendet?

 • Förråd finns till varje lägenhet i källaren.
 • Brandvarnare tillhör lägenheten och skall sitta kvar vid flytt. Det är hyresgästens ansvar att byta batteri en gång per år.
 • Tvättstuga finns i källaren, tvättiderna är uppdelade i 4 olika tvättpass/dag. Till varje lägenhet finns en personlig bokningscylinder.
 • TV finns med ett grundutbud till varje lägenhet.
 • Hiss finns i fastigheten.

Vatten och el

 • Värme/Vatten ingår i hyran, värmesystemet är vattenburet.
 • El till respektive lägenhet betalar varje hyresgäst själv, säkringar finns i elcentral i resp. lägenhet förutom huvudsäkringar som finns i ett elskåp som inte hyresgästen kommer åt.

Parkering

 • Bilplats måste hyras av alla som har bil och vill nyttja parkeringen på innergården. Bilplats finns med eller utan motorvärmare. Gästparkering saknas.
 • Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden. Tag ur sladden och lås luckan när inte motorvärmaruttaget används.
 • Parkeringsövervakning förekommer regelbundet.

Avfallshantering

Avfallshantering sker för brännbara hushållssopor och kompost i sophus på gården. Nya kompostpåsar finns att hämta i trapphuset.

 • Återvinningsstation för glas, plast, papper, metall, tidningar finns på Millåkersgatan mittemot Polisstationen.

Läs mer om hur du sorterar ditt avfall >>

Translate »