Områdesinformation Riskitt

Vad ingår i ditt boende?

  • Tvättmaskin finns i resp. lägenhet.
  • Förråd finns till varje lägenhet i separat byggnad.
  • TV finns med ett grundutbud till varje lägenhet.
  • Brandvarnare tillhör lägenheten och skall sitta kvar vid flytt. Det är hyresgästens ansvar att byta batteri en gång per år.

Vatten och el

  • Värme/Vatten ingår i hyran, värmesystemet är vattenburen elvärme.
  • El till respektive lägenhet ingår i hyran, säkringar finns i elcentral i resp. lägenhet förutom huvudsäkringar som finns i ett elskåp som inte hyresgästen kommer åt.

Parkering

  • Parkering skall ske på anvisade platser, parkeringsövervakning förekommer
  • Motorvärmare finns att hyra. Motorvärmarna är utrustade med timers. Tag ur sladden ur uttaget och lås luckan när motorvärmaren inte används.

Avfallshantering

Avfallshantering sker för brännbara hushållssopor samt för komposterbart avfall i sopkärl på gården. Nya kompostpåsar finns i resp. förrådsbyggnad.

  • Återvinningsstation för förpackningar av glas, plast, papper, metall, tidningar finns vid Bilprovningen.

 

Translate »