Områdesinformation Valhall

Områdesinformation Valhall

Vad ingår i boendet?

  • Förråd finns till varje lägenhet i källaren på resp. hus.
  • Tv finns med ett grundutbud till varje lägenhet.
  • Brandvarnare tillhör lägenheten och skall sitta kvar vid flytt. Det är hyresgästens ansvar att byta batteri en gång per år.

Vatten och el

Värme/Vatten ingår i hyran, värmesystemet är vattenburet.
El till respektive lägenhet betalar varje hyresgäst själv, säkringar finns i elcentral i resp. lägenhet förutom huvudsäkringar som finns i ett elskåp som inte hyresgästen kommer åt.

Tvättstugor

Tvättstugor finns på Hantverkargatan 13 B samt Vasagatan 41 D. Till varje lägenhet finns en personlig bokningstagg, den används när du ska boka tid i tvättstugan. Utförligare instruktioner finns vid bokningstavlan i resp. tvättstuga. Kom ihåg att städa ordentligt efter er.

Parkering

Parkering finns på gården. Alla som har en bil måste hyra en plats. Inga gästparkeringar finns. Parkeringsövervakning förekommer regelbundet.

  • Bilplats med motorvärmare finns att hyra i området. Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden.
  • Om du tror att motorvärmaren inte fungerar, se till att vippknappen är uppfälld för automatsäkringen/jordfelsbrytaren. Kupévärmaren kan du ha ställd på max 800 W. Tag ur sladden när motorvärmaren inte används.
  • Parkeringshus med bilplatser med motorvärmare finns att hyra. Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden.
  • Handikapp parkering, används av hyresgäster eller gäster som har handikapptillstånd för bil. Ska placeras väl synligt i bilens framruta.

Avfallshantering

Vasagatan 39-41

Vasagatan 39-41 slänger sina brännbara hushållssopor i ett större avfallskärl vid parkeringen. Komposterbart avfall sorteras i en brun papperspåse i lägenheten som sedan slängs i ett runt kärl för kompostavfall på parkeringen.

Hantverkargatan 13 A-C

Hantverkargatan 13 A-C slänger sina brännbara hushållssopor i inkastluckan på Hantverkargatan 13 A eller 13 C, det komposterbart avfall sorteras i en brun papperspåse i lägenheten som sedan slängs i inkastluckan på Hantverkargatan 13 B.

Millåkersgatan 14

Millåkersgatan 14 slänger sina brännbara hushållssopor i inkastluckan på skåpet som står på parkeringen. Komposterbart avfall sorteras i en brun papperspåse i lägenheten som sedan slängs i inkastluckan vid entrén till huset.  Bruna kompostpåsar finns i varje trapphus i området.

Återvinning

Återvinningsstation för förpackningar av glas, plast, papper samt metall finns på området, vid parkeringen mellan Vasagatan 37 och Vasagatan 41 A. Tänk på att dela sönder förpackningarna. Läs mer om hur du sorterar ditt avfall >>

Lägenhetsunderhåll

Lägenhetsunderhåll kan varje hyresgäst själv bestämma över, kontakta Områdesansvarig för mer information.

Läs mer om valfritt lägenhetsunderhåll >>

Translate »