Områdesinformation Gruddbacken

Vad ingår i ditt boende?

 • Förråd finns till varje lägenhet, de är belägna i de hus som har källare
 • Brandvarnare tillhör lägenheten och skall sitta kvar vid flytt. Det är hyresgästens ansvar att byta batteri en gång per år.
 • TV finns med ett grundutbud till varje lägenhet.
 • Trädgårdsförråd med utrustning för att bl.a klippa sin egen gräsmatta

Vatten och el

 • Värme/Vatten ingår i hyran, värmesystemet är vattenburet
 • El till lägenheten betalas av hyresgästen. Kostnaden för elförbrukningen redovisas direkt på hyresavin. Debitering sker varje månad. Elleverantör kan inte väljas.
 • Säkringar finns i elcentral i resp. lägenhet förutom huvudsäkringar som finns i ett fasadskåp utomhus på resp. hus.

Tvättstuga

Tvättstuga finns i källaren på Hus 7A – F, till varje lägenhet finns en personlig bokningscylinder, tvättiderna är uppdelade i 4 olika tvättpass.

Parkering

 • Bilplats med motorvärmare samt carportar finns att hyra i området. Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden.
 • Tag ur sladden ur uttaget och lås luckan när motorvärmaren inte används.
 • Parkeringsövervakning förekommer, parkering skall ske på anvisade platser.

Avfallshantering

 • För boende på Gruddvägen 7-9 läggs brännbara hushållssopor in i sorteringsrum vid gaveln av carporten Gruddvägen 7. För boende på Gruddvägen 11 läggs brännbara hushållssopor i kärl inne i lilla sophuset på gården.
 • För boende på Gruddvägen 7-9 läggs kompostpåsarna in i sorteringsrum vid gaveln av carporten Gruddvägen 7. För boende på Gruddvägen 11 läggs kompostpåsen i kärl inne i lilla sorteringshuset gården.
 • För boende på Gruddvägen 7-9 finns ett sorteringsrum i gaveln på carporten vid Gruddvägen 9.
 • För boende på Gruddvägen 11 finns ett litet sorteringshus på gården, där man kan sortera glas, hårdplast, papper, metall, pappersförpackningar, tidningar samt farligt avfall.

Läs mer om hur du sorterar ditt avfall >>

Translate »