Områdesinformation Rödmyren

Vad ingår i ditt boende?

 • Fristående kallförråd finns i anslutning till varje lägenhet. Förrådet är lämpat för förvaring av cyklar, bildäck, trädgårdsmöbler etc. Tänk på att inte förvara textilier i utrymmet.
 • Brandvarnare tillhör lägenheten och skall sitta kvar vid flytt. Det är hyresgästens ansvar att byta batteri en gång per år.
 • TV finns med ett grundutbud till varje lägenhet.

Ansvar

 • Det är hyresgästens ansvar att den egna gräsmattan klipps och att buskar klipps när så erfordras.
 • Trädgårdsförråd finns på varje parkering där det finns redskap bl a redskap att sköta den egna gården. Trädgårdsförråd med utrustning för att bl.a klippa sin egen gräsmatta
 • Biltvätt, bilreparationer är inte tillåtet på innergårdar och andra ytor. Det vatten som rinner ner i dagvattennätet och störa kommunens reningsverk. Vi uppmanar alla bilister att sköta bilvården på bensinstationer.
 • Byggnadsarbeten på byggnad eller tomt får ej utföras utan hyresvärdens skriftliga medgivande.

Värme

 • Ingår i hyran

Vatten

 • I hyran ingår 385 liter varmvatten per kvm och år. Vid högre respektive lägre förbrukning än vad som ingår i hyran debiteras/krediteras hyresgästen.
 • Om man som hyresgäst förbrukar mer varmvatten än vad som ingår i hyran debiteras du med  40:-/m3  och om förbrukningen blir mindre än normalårsförbrukningen görs ett avdrag med 40:-/m3 på hyran. Debitering sker varje månad.

Följ din vattenförbrukning

Hyresgästen kan följa sin egen vattenförbrukning genom att gå in på https://home.ecoguard.se/morastrand. Användarnamn och lösenord finns på hyresavin.

El

El till respektive lägenhet betalar varje hyresgäst själv, säkringar finns i elcentral i resp. lägenhet förutom huvudsäkringar som finns i ett elskåp som inte hyresgästen kommer åt.

Tvättstugor

Tvättstugor finns mitt i området på Hallonstigen samt på Nyponstigen. Till varje lägenhet finns en personlig bokningstagg, den används när du ska boka tid i tvättstugan. Utförligare instruktioner finns vid bokningstavlan i resp. tvättstuga. Kom ihåg att städa ordentligt efter er.

Grovtvättstuga finns på Hallonstigen och kan användas av alla hyresgäster på hela Rödmyren.

Parkering

Parkeringsövervakning förekommer, parkering skall ske på anvisade platser.
Vägbom finns vid infarten till resp. gård för att förhindra okynnesåkning på innergårdarna. Bilen får endast köras fram till lägenheten vid in- och urlastning. Din lägenhetsnyckel passar till vägbommen.

Odon- och Hallonstigen

 • Bilplats måste hyras av alla som har bil, finns med eller utan motorvärmare.
 • Motorvärmarplatser samt carportar finns att hyra.
 • Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden.
 • Tag ur sladden och lås luckan när motorvärmaren inte används.
 • Handikappbilplatser finns att använda. Handikapptillstånd krävs.
 • Besöksparkering finns som är tidsbegränsade, får inte användas av hyresgäster.

Lingon-, Nypon och Rönnbärsstigen

 • Bilplats måste hyras av alla som har bil, finns med eller utan motorvärmare.
 • Motorvärmarplatser finns att hyra.
 • Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden.
 • Tag ur sladden och lås luckan när motorvärmaren inte används.
 • Handikappbilplatser finns att använda. Handikapptillstånd krävs.
 • Besöksparkering finns som är tidsbegränsade, får inte användas av hyresgäster.

Hundrastgård

Efter den övre gångvägen mellan Lingon- och Rönnbärsstigen finns en hundrastgård. Rastgården kan användas av dig som är hyresgäst och har hund. För allas trevnad tänk på att plocka upp efter hunden om den gjort sina behov i rasthagen.

Avfallshantering

 • Avfallshantering sker för brännbara hushållssopor i sopcontainers vid parkeringarna .
 • Komposterbart avfall läggs i Moloks bredvid containerns för brännbara hushållssopor.
 • Fler kompostpåsar finns i varje trädgårdsförråd.
 • Återvinningsstation för glas, plast, papper, metall, tidningar och kartonger finns efter Bergkarlåsvägen vid infarten till Tallvägen samt utefter Skålmyrsvägen strax före infarten till Biltema.
 • Höst och vår hämtar vi dina grovsopor (möbler, sängar, stora kartonger, elektronik, deponi, cyklar etc.) även farligt avfall hämtas. Information kommer i din postlåda i god tid före hämtningen kommer att ske.

Läs mer om hur du sorterar ditt avfall >>

 Kvarterslokal

På Odonstigen, i samma byggnad som tvättstugan, finns en kvarterslokal som boende i Morastrands lägenheter får hyra kostnadsfritt. Den som hyr lokalen ska ha fyllt 18 år och själv vara med i lokalen vid lånetillfället.

Kontaktperson för uthyrning är:

Anna Maria Jansson, Odonstigen 6 C, tel 073-7282964 samt 0250-511713

Translate »