Områdesinformation Hånåkni

Vad ingår i ditt boende?

 • Fristående kallförråd finns i anslutning till varje lägenhet. Förrådet är lämpat för förvaring av cyklar, bildäck, trädgårdsmöbler etc. Tänk på att inte förvara textilier i utrymmet.
 • Brandvarnare tillhör lägenheten och skall sitta kvar vid flytt. Det är hyresgästens ansvar att byta batteri en gång per år.
 • TV, kabel-tv finns med ett grundutbud till varje lägenhet.
 • Trädgårdsförråd med utrustning för att bl.a klippa sin egen gräsmatta.

Värme

 • Ingår i hyran

Vatten

 • I hyran ingår 385 liter varmvatten per m2 och år. Vid högre respektive lägre förbrukning än vad som ingår i hyran debiteras/krediteras hyresgästen.
 • Om man som hyresgäst förbrukar mer varmvatten än vad som ingår i hyran debiteras du med  40:-/m3  och om förbrukningen blir mindre än normalårsförbrukningen görs ett avdrag med 40:-/m3 på hyran. Debitering sker varje månad.

Följ din vattenförbrukning

Hyresgästen kan följa sin egen vattenförbrukning genom att gå in på https://home.ecoguard.se/morastrand. Användarnamn och lösenord finns på hyresavin.

El

El till respektive lägenhet betalar varje hyresgäst själv, säkringar finns i elcentral i resp. lägenhet förutom huvudsäkringar som finns i ett elskåp som inte hyresgästen kommer åt.

Tvättstuga

Tvättstuga finns mitt i området vid stora lekplatsen, till varje lägenhet finns en personlig bokningstagg, tvättiderna är uppdelade i 6 olika tvättpass inkl.ett nattpass. Utförligare instruktioner finns vid bokningstavlan i resp. tvättstuga. Kom ihåg att städa ordentligt efter er.

Parkering

 • Bilplats måste hyras av alla som har bil, finns med och utan motorvärmare.
 • Bilplats med motorvärmare samt carportar finns att hyra i området. Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden. Tag ur sladden ur uttaget och lås luckan när motorvärmaren inte används.
 • Handikappbilplatser finns att använda, handikapptillstånd krävs.
 • Besöksparkering finns för besökande och får inte användas av hyresgäster som bor på området.
 • Parkeringsövervakning förekommer, parkering skall ske på anvisade platser
 • Vägbom finns vid infarten till resp. gård för att förhindra okynnesåkning på innergårdarna. Bilen får endast köras fram till lägenheten vid in- och urlastning. Din lägenhetsnyckel passar till grinden.

Avfallshantering

 • Avfallshantering sker för brännbara hushållssopor i containrar och för kompost i moloks vid parkeringarna. Till lägenheten hör en brun komposthållare. Nya papperspåsar finns att hämta i tvättstugans entré.

Se områdeskarta >>

Återvinningsstationför glas, plast, papper, metall, tidningar, kartonger och well finns vid korsningen Mäxvägen och Svedjärnsvägen.

 • Höst och vår hämtar vi dina grovsopor (möbler, sängar, stora kartonger, elektronik, deponi, cyklar etc.) även farligt avfall hämtas. Information kommer i din postlåda i god tid före hämtningen kommer att ske.

Kvarterslokal

I gemensamhetsbyggnaden vid tvättstugan finns en kvarterslokal som boende i Morastrands lägenheter får hyra kostnadsfritt. Den som hyr lokalen ska ha fyllt 18 år och själv vara med i lokalen vid lånetillfället.

Kontaktperson för uthyrningen är:

Veronica Emretsson tel 073-5952717, Fredrik Roslund tel 076-0703276

Translate »