Områdesinformation Klockarhagen

Vad ingår i ditt boende?

 • Lägenhetsförråd – finns till varje lägenhet. Förråden finns i de hus som har källare. Kontakta områdesansvarig så visar han dej till rätt förråd.
 • Brandvarnare tillhör lägenheten och skall sitta kvar vid flytt. Det är hyresgästens ansvar att byta batteri en gång per år.
 • Kabel-tv finns med ett grundutbud till varje lägenhet.
 • Trädgårdsförråd med utrustning för att bl.a klippa sin egen gräsmatta finns på varje gård, i uppmärkta förråd vid vissa entréer.

Värme

 • Värme ingår i hyran.

El

 • El till lägenheten betalas av hyresgästen. Kostnaden för elförbrukningen redovisas på hyresavin.
 • Säkringar finns i elcentral i respektive lägenhet förutom huvudsäkringar som finns i ett elskåp som hyresgästen inte kommer åt.

Vatten

 • I hyran ingår 385 liter varmvatten per m2 och år. Vid högre respektive lägre förbrukning än vad som ingår i hyran debiteras/krediteras hyresgästen.
  Om man som hyresgäst förbrukar mer varmvatten än vad som ingår i hyran debiteras du med  40:-/m3  och om förbrukningen blir mindre än normalårsförbrukningen görs ett avdrag med 40:-/m3 på hyran. Debitering sker varje månad.

Följ din el- och vattenförbrukning

Portlås

 • Samtliga portar på de hus som har källarvåning, Yvradsvägen 49, 51, 55 och 57 har försetts med portlås och är alltid låst. Varje lägenhet i huset har erhållit 3 st sk ” taggar ” för öppning av portdörren. Kontakta Områdesansvarig för en sifferkod om ni väntas få besök. OBS! Efter kl 21.00 fungerar endast ”taggen”.  Taggen används även för tidbokning i tvättstugan (se nedan).

Tvättstugor

 • Tvättstugor finns på Yvradsvägen 51 A samt 57 A med ingång på gaveln. Till varje lägenhet finns en personlig bokningstagg, den används när du ska boka tid i tvättstugan. Utförligare instruktioner finns vid bokningstavlan i resp. tvättstuga. Kom ihåg att städa ordentligt efter er.

Parkering

 • Bilplats måste hyras av alla som har bil, finns med och utan motorvärmare.
 • Bilplats med motorvärmare och carportar med motorvärmare finns att hyra i området. Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden.
 • Om du tror att motorvärmaren inte fungerar, se till att vippknappen är uppfälld för automatsäkringen/jordfelsbrytaren. Kupévärmaren kan du ha ställd på max 800 W.      Tag ur sladden när motorvärmaren inte används.
 • Handikappbilplatser finns för besökare, väl synligt handikapptillstånd krävs.
 • Besöksparkeringen får endast användas av besökande.
 • Parkeringsövervakning förekommer, parkering skall ske på anvisade platser.
 • Vägbom finns vid infarten till resp. gård för att förhindra okynnesåkning på innergårdarna. Bilen får endast köras fram till lägenheten vid in- och urlastning. Din lägenhetsnyckel passar till vägbommen.

Avfallshantering

 • Avfallshantering sker för brännbara hushållssopor i sopcontainers vid stora parkeringen samt efter tillfartsvägarna.
 • Komposterbart avfall läggs i Moloks som finns på stora parkeringen samt efter tillfartsvägarna.
 • Fler kompostpåsar finns i resp trapphus att hämta.
 • Återvinningsstation för glas, plast, papper, metall, tidningar, kartonger, finns efter Hagvägen, mittemot Klockarhagen.
 • Höst och vår hämtar vi dina grovsopor (möbler, sängar, stora kartonger, elektronik, deponi, cyklar etc.) även farligt avfall hämtas. Information kommer i din postlåda i god tid före hämtningen kommer att ske.

Kvarterslokal

I ett av husen på Klockarhagen finns en kvarterslokal som boende i Morastrands lägenheter får hyra kostnadsfritt. Den som hyr lokalen ska ha fyllt 18 år och själv vara med i lokalen vid lånetillfället.

Kontaktperson för uthyrningen är:

Tony Molin, Yvradsvägen 61 D, tel: 076-6450342

Translate »