Områdesinformation Monumentsgården

Vad ingår i ditt boende?

 • Lägenhetsförråd – finns till varje lägenhet. Hyresgäster som bor på Monumentsvägen 13 har sitt förråd i huset och de hyresgäster som bor på Monumentsvägen 15 har sitt förråd på gaveln av huset.
 • Brandvarnare tillhör lägenheten och skall sitta kvar vid flytt. Det är hyresgästens ansvar att byta batteri en gång per år.
 • TV finns med ett grundutbud till varje lägenhet.

Vatten och el

 • Värme/vatten ingår i hyran,värmesystemet är vattenburet.
 • El till respektive lägenhet betalar varje hyresgäst själv, säkringar finns i elcentral i resp. lägenhet förutom huvudsäkringar som finns i ett elskåp som inte hyresgästen kommer åt.

Tvättstugor

Tvättstuga finns vid Monumentsvägen 2 C, till varje lägenhet finns en personlig bokningstagg..

Parkering

 • Motorvärmarplats finns att hyra.
 • Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden.
 • Parkeringsövervakning förekommer, parkering skall ske på anvisade platser

Avfallshantering

 • Avfallshantering sker för brännbara hushållssopor i sopcontainers vid parkeringen.
 • Komposterbart avfall läggs i Moloks vid Monumentsvägen 11 C . Fler kompostpåsar finns att hämta i trapphuset – Monumentsvägen 11 samt vid lägenhetsförråden, Monumentsvägen 15 A-C att hämta.
 • Återvinningsstation för glas, plast, papper, metall, tidningar samt kartonger, finns efter Hagvägen.
 • Höst och vår hämtar vi dina grovsopor (möbler, sängar, stora kartonger, elektronik, deponi, cyklar etc.) även farligt avfall hämtas. Information kommer i din postlåda i god tid före hämtningen kommer att ske.

Läs mer hur du sorterar ditt avfall >>

Translate »