Områdesinformation Tomtebo

Vad ingår i ditt boende?

 • Lägenhetsförråd – finns till varje lägenhet. Förråden finns i källaren, märkt med lägenhetsnumret.
 • Brandvarnare tillhör lägenheten och skall sitta kvar vid flytt. Det är hyresgästens ansvar att byta batteri en gång per år.
 • Kabel – TV finns med ett grundutbud till varje lägenhet.
 • Möjlighet finns att nyttja de odlingslotter som finns vid Tomtebovägen 14. Kontakta Områdesansvarige för mer information.

Vatten och el

 • Värme/vatten ingår i hyran,värmesystemet är vattenburet.
 • El till respektive lägenhet betalar varje hyresgäst själv, säkringar finns i elcentral i resp. lägenhet förutom huvudsäkringar som finns i ett elskåp som inte hyresgästen kommer åt.

Tvättstugor

Tvättstuga finns vid Tomtebovägen 2 A och 2 C, till varje lägenhet finns en personlig bokningscylinder, tvättiderna är uppdelade i 4 olika tvättpass.

Parkering

 • Bilplats med motorvärmare finns att hyra i området. Motorvärmaruttagen är utrustade med timer vilket innebär att man ställer in avresetiden genom att trycka på + eller – knappen. Tillslagstiden för strömmen varierar beroende på utetemperaturen ex. vid nollgrader är strömmen påslagen 65 min. före avresetiden.
 • Om du tror att motorvärmaren inte fungerar, se till att vippknappen är uppfälld för automatsäkringen/jordfelsbrytaren. Kupévärmaren kan du ha ställd på max 800 W. Tag ur sladden när motorvärmaren inte används.
 • Parkeringsövervakning förekommer, parkering skall ske på anvisade platser
 • Trafikhinder finns vid infarten till resp. gård för att förhindra okynnesåkning på innergårdarna. Bilen får endast köras fram till lägenheten vid in- och urlastning. Din lägenhetsnyckel passar till grinden.

Avfallshantering

 • Avfallshantering sker för brännbara hushållssopor i sopcontainers vid Monumentsvägen 11 C samt på stora parkeringen vid Monumentsvägen 1 C .
 • Komposterbart avfall läggs i Moloks vid Monumentsvägen 11 C samt vid parkeringen vid Monumentsvägen 1 C . Fler kompostpåsar finns i varje trapphus att hämta.
 • Återvinningsstation för glas, plast, papper, metall, tidningar, kartonger finns efter Hagvägen.
 • Höst och vår hämtar vi dina grovsopor (möbler, sängar, stora kartonger, elektronik, deponi, cyklar etc.) även farligt avfall hämtas. Information kommer i din postlåda i god tid före hämtningen kommer att ske.

Läs mer hur du sorterar ditt avfall >>

Kvarterslokal

I ett av husen på Tomtebo finns en kvarterslokal som boende i Morastrands lägenheter får hyra kostnadsfritt. Den som hyr lokalen ska ha fyllt 18 år och själv vara med i lokalen vid lånetillfället.

Kontaktperson för uthyrningen är:

Lars Johansson, tel 0250-387 09 eller 070-201 08 34

Translate »