Regelbunden omsorg

Som hyresgäst har du ett ansvar för att vårda din lägenhet. När det gäller den regelbundna skötseln finns ett antal punkter att tänka på. Är du osäker på hur du ska göra eller får problem med något, kontakta oss.

1. Frosta av kylskåp och frys

Frosta av kyl och frys regelbundet, om de inte är självavfrostande. Låt eventuell is tina av sig själv – använd inga vassa föremål. Samla upp smältvattnet i en balja.

2. Rengör spisen

Rengör regelbundet ugn och spisplattor. Städa också bakom spisen, den går att dra ut så att du kommer åt att dammsuga eller sopa.

3. Rensa vattenlås i tvättställ

På avloppsröret under tvättstället finns ett vattenlås som hindrar dålig lukt från att komma upp från avloppet. Vattenlåset måste rensas ibland, vilket du enkelt kan göra själv:

4. Rengör köksfläkten

Rengör fettfiltret i fläkten minst en gång i månaden genom att diska det i ljummet vatten och milt diskmedel. Har du kolfilterfläkt bör du byta kolfilter ungefär en gång per år.

Öppna inte köksfönstret för att vädra ut matos när du lagar mat. Då fungerar inte fläkten som den ska, utan matoset sprids i lägenheten i stället.

Öppna hellre ett fönster i ett annat rum, så hjälper du ventilationen att fungera bättre.

5. Rengör golvbrunnen

I badrummet finns en golvbrunn som bör rengöras med jämna mellanrum, för att undvika stopp i avloppet och dålig lukt.

Rengör golvbrunnen på följande sätt:

  1. Lyft av gallret som täcker golvbrunnen. Ibland sitter gallret fast med två skruvar som måste skruvas bort.
  2. Ta bort hårrester och annat som fastnat i brunnnen.
  3. Om det behövs kan du försiktigt peta loss sådant som fastnat i avloppsröret med en rensspiral eller ståltråd.
  4. Spola brunnen med handduschen och torka av.
  5. Sätt fast gallret igen.

6. Kontrollera och gör rent ventiler

Det är viktigt att ventilerna inte är igentäppta. Kontrollera ventilationen genom att hålla en bit tunt papper, exempelvis toalettpapper, över frånluftsventilen.

Om pappret sitter kvar med hjälp av utsuget fungerar ventilationen bra. Frånluftsventiler hittar du vid taket i kök och badrum.

Ventilerna måste tvättas emellanåt – gärna två gånger om året. Använd ljummet vatten och milt rengöringsmedel. Tilluftsventilerna är fast inställda och får inte ändras. Då kommer ventilationssystemet i obalans.

Tilluftsventiler är placerade vid taket eller bakom elementen. Du kan lossa ventilerna på två sätt:

  • genom att vrida dem motsols och dra ut dem
  • genom att dra dem rakt ut.

Gamla ventiler kan vara svåra att lossa. Försök då i stället att peta fram dammet med en ståltråd. Sedan kan du dammsuga och torka ventilen så gott det går.

Translate »