Farligt avfall

Farligt avfall ska lämnas på Återvinningscentralen som ligger efter gamla Sollerövägen. Läkemedel och kanyler skall lämnas till Apoteket.

Exempel på farligt avfall är målarfärg, även vattenlösliga, oljor, lim, glödlampor , lysrör och energisparlampor, batterier, rengöringsmedel, produkter med kvicksilverinnehåll.

Återvinningscentralens öppettider >>

Translate »