Förpackningar

Alla dina förpackningar och tidningar ska återvinnas och lämnas till någon av Moras återvinningsstationer. Där ska Du lämna pappersförpackningar, tidningar, mjuka – och hårda plastförpackningar, glasförpackningar samt metallförpackningar.

Se nedan hur du sorterar dina förpackningar. Är det fullt i kärlen eller behöver återvinningsstationen städas? Ring 0200-880311 mellan kl 9 – 15.

 

Plastförpackningar

Mjuka- och hårda plastförpackningar

Exempel: plastpåsar, plastfolie, frigolit, plastfolie, flaskor, burkar, dunkar och små hinkar

Gör så här: Förpackningarna skall vara rena (diskade eller ursköljda). Ta av korkar och lock, sortera efter materialslag och lägg dem lösa i behållarna, inte i ihopknutna påsar.

OBS! Stora förpackningar som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas till Kråkbergs Återvinningscentral, liksom stora plastartiklar som inte är förpackningar. Plastflaskor med pant lämnas i butiker.

Glasförpackningar

Exempel: flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas

Gör så här: Förpackningarna skall vara rena (diskade eller ursköljda). Ta av kapsyler, lock och korkar. Sortera dem efter materialslag. OBS! 33 och 50 cl returflaskor lämnas mot pant i butikerna.

Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningar lämnas som grovavfall.Glödlampor och lysrör räknas som elavfall och lämnas till Kråkbergs Återvinningscentral.

Pappersförpackningar

Exempel: hundmatsäckar, sockerpåsar, pastapaket, presentpapper, mjölk- och juicepaket, skokartonger, toarullar och wellpappslådor.

Gör så här: Förpackningarna skall vara rena (diskade eller ursköljda). Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större.

Tidningar och trycksaker

Exempel: Tidningar, tidskrifter, telefonkataloger, postorderkataloger, direktreklam och kontorspapper.

Gör så här: Lägg dem i papperskassar eller liknande innan Du lägger dem i behållaren.OBS! Blanda inte tidningar och pappersförpackningar i samma kasse. Kuvert läggs med det brännbara avfallet.

Metallförpackningar

Exempel: Konservburkar, sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar utan pant, penseltorra färgburkar och aluminiumfolie- och formar.

Gör så här: Förpackningarna skall vara rena (diskade eller ursköljda). Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar.OBS! Burkar med färg- och limrester lämnas som farligt avfall. Stora förpackningar som inte går ner i behållaren på återvinningsstationen lämnas till Kråkbergs Återvinningscentral. Metallskrot, VVS-detaljer, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar lämnas som grovavfall. Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i butikerna.

Translate »