Miljövinster

Miljövinster

Om du källsorterar tidningar, förpackningar och elektronik tas materialen tillvara. Denna återvinning sparar energi och råvaror samt minskar dessutom världens avfallsberg.

Visste du att:

  • alla de pappersförpackningar som återvinns i Sverige motsvarar ungefär en miljon träd?
  • om alla kapsyler under ett år återvanns, så skulle räcka det till stål för 2 200 nya personbilar?
  • en tvåbarnsfamilj producerar ungefär ett ton sopor om året, vilket innehåller lika mycket energi som 300 liter olja?

Pappersåtervinning – viktigt för samhället

Bara i Dalarna sparar vi 400 000 träd per år genom att återanvända pappersfibrerna.

Vad händer med glasförpackningen?

Allt glas som samlas in på återvinningsstationerna transporteras till Svensk Glasåtervinning i Närke. Efter sortering krossas glaset för att sedan att användas som ny råvara. Förutsättningen är att det är rent och fritt från främmande material. Din gamla glasflaska kan bli en ny syltburk eller läskflaska. Det kan också användas till att bli isolering.

Mer information om glasåtervinning finns på www.glasatervinning.com

Translate »