Om strömmen försvinner

Om strömmen försvinner ska du först stänga av den elapparat du senast satte på. Sedan kontrollerar du säkringarna (= propparna) i ditt säkringsskåp. Säkringarna skyddar elledningarna från överbelastning.

Om det blir kortslutning eller om ledningen blir överbelastad går säkringarna sönder och strömmen bryts. Att en säkring är sönder syns genom att säkringens färgade ”öga” lossnar. I säkringsskåpet kan du se om en säkring har gått sönder. Byt denna i så fall, men se till att du byter till en säkring med samma styrka ( = samma färg som på bottenplattan).

I vissa lägenheter finns säkringsskåp utan utbytbara säkringar. Där finns i stället svarta vippknappar, så kallade automatsäkringar, som alltid ska stå i uppfällt läge.

Translate »