Uppsägning av lägenhet

Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt om du vill flytta. Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till Morastrand. Säg upp kontraktet minst tre månader innan du ska flytta. Om det är två kontraktsinnehavare på kontraktet, måste båda parterna skriva under uppsägningen.

Tänk på att uppsägningstiden räknas i tre hela kalendermånader.

Några exempel: Om du säger upp din lägenhet den 4 januari gäller uppsägningen till avflyttning den 1 maj. Uppsägningstiden börjar att gälla fr o m månadsskiftet och varar alltså under februari, mars och april.

Eller, om du säger upp lägenheten den 25 februari gäller uppsägningstiden till den 1 juni med uppsägningstid tre hela kalendermånader, dvs mars, april och maj.

Glöm inte att:

  • Direkt när du sagt upp din lägenhet så kommer vi att göra en förbesiktning av lägenheten. Dag och tid bestäms vid uppsägningen och bokas av Uthyrningens personal. Vi tar för givet att du med vid detta tillfälle. Förbesiktningens syfte är att kontrollera lägenhetens skick. Besiktningen protokollförs och utförs av Områdesansvarig för ditt område.
  • Din lägenhet kommer även att slutbesiktigas innan du flyttar ur. Besiktning bokas i god tid med Områdesansvarig.
  • Du måste lämna lägenheten noggrant städad och med all inredning på plats, t ex dörrar, hatthylla, garderober eller annat som du kanske förvarat i ditt vinds- eller källarförråd.
  • Du är skyldig att låta intresserade hyresgäster få se på lägenheten innan du flyttar därifrån.
  • Du måste lämna tillbaka nycklarna senast klockan tolv på avflyttningsdagen. Rådgör med Områdesansvarig för ditt område.

Här får du tips om hur vi vill att städningen ska utföras >>

Translate »