Nyinflyttad

Det är mycket att tänka på när du är nyinflyttad – vad som finns var, vem du ska ringa när något händer, vem som har hand om vad. Här kan Du läsa sådant som kan vara bra att tänka på när du flyttar in. Glöm inte att göra adressändring, flytta el och telefon samt kolla över hemförsäkringen.

Kontrollera dina nycklar

imgKeys.jpgDina nycklar är värdeföremål, som inte får komma i orätta händer. Vid inflyttningen får du ett antal originalnycklar – till lägenhet, port och tvättstuga osv. Dessa är alltid stämplade med ett speciellt nummer.

Kontrollera att du har fått rätt nycklar och att antalet stämmer. Du är själv ansvarig för att hålla ordning på nycklarna. Vill du ha fler nycklar, kontakta ditt områdeskontor, så erhåller du en nyckelrekvisition.

Om du tappat bort en nyckel får du betala nyckelkostnaden och eventuellt även kostnaden för låsbyte. Extranycklar får du själv bekosta.

Garageplats eller parkeringsplats

Meddela i god tid om du är intresserad av garageplats eller parkeringsplats.

I många områden finns möjlighet att hyra garageplats eller parkering med eller utan motorvärmare för bilen. Hör av dig till oss om du är intresserad av det. Ibland är det väntetid för sådana platser, så hör av dig i god tid.

Som hyresgäst får man inte använda sig av  ” Gästparkeringarna ” på bostadsområdet. Övervakning sker regelbundet.

Kontrollera att lägenheten är hel och ren

Du har rätt att kräva att lägenheten är i bra skick och ordentligt städad när du flyttar in. Lägenheten besiktigas alltid innan en ny hyresgäst flyttar in, men det kan ändå finnas brister som inte har upptäckts.

Är du missnöjd med något är det viktigt att du omedelbart hör av dig till ditt områdeskontor, så att problemen kan besiktigas och åtgärdas. Du kan exempelvis inte få ersättning för att den förra hyresgästen städat dåligt, om du själv har städat lägenheten efter att du flyttade in.

Translate »